Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Läsårstider, lov & ledigheter

När är det skolstart? När börjar höstterminen eller vårterminen? Vilken vecka är det sportlov, höstlov eller studiedag? När är det skolavslutning och sommarlov? Här har vi samlat läsårstiderna för kommunens grundskolor och gymnasiet.

Läsårstider 2019/2020

Höstterminen 2019

20 augusti - 20 december

Vårterminen 2020

8 januari - 12 juni

Lovdagar höstterminen 2019

Höstlov 28 oktober - 1 november

Lovdagar vårterminen 2020

Sportlov 17 februari - 21 februari
Påsklov 6 april - 9 april
Kristi Himmelsfärd 22 maj

Studiedagar höstterminen 2019

  • 16 augusti 2019 (förskolor och fritids är stängda)
  • 3 oktober (grundskolor och gymnasieskolor är stängda, fritids och förskolor är öppna)
  • 4 oktober (alla skolor, förskolor och fritids är stängda)

Studiedagar vårterminen 2020

  • 8 januari (alla skolor, förskolor och fritids är stängda)
  • 16 mars (grundskolor och gymnasieskolorna är stängda, fritids och förskolor är öppna)
  • 4 maj (alla skolor, förskolor och fritids är stängda

Förskolor och fritids har öppet alla vardagar (med undantag för studiedagar), även då skolan har jullov och sommarlov. När det är få barn på plats, till exempel under sommarlov, kan flera förskolor/fritidshem gå ihop och bedriva verksamhet tillsammans.

Ledighet under terminer

Planeringsdagar i förskolan

Två dagar per termin har förskolan rätt att hålla stängt för planering och fortbildning. Dessa dagar håller en förskola öppet för att ta emot barn till vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna tillsyn själva. Förskolan drivs av vikarier den dagen.

Grundskolan

Grundskoleelever har skolplikt. Detta regelras i skollagen. Elever kan trots skolplikten få kortare ledigheter beviljade för enskilda angelägenheter, men längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl att göra så. Vårdnadshavare uppmanas att innan de ansöker om ledighet, noga tänka igenom konsekvenserna av ledigheten och hur eleven klarar att ta igen den undervisning som missas. Ansökan om ledighet beslutas av rektor.

Gymnasiet

Utbildningen i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan är frivillig, men elever som går där är skyldiga att delta i undervisningen. I gymnasieförordningen regleras att en elev i vissa fall kan befrias från undervisning för enskilda angelägenheter. Ledigheten ska prövas i varje enskilt fall. För mer information, kontakta lärare eller rektor på skolan.

Ansökan om ledighet för grundskole- eller gymnasieelevPDF