Val av skola, anvisad plats

Inför att ditt barn ska börja förskoleklass ska vårdnadshavare göra ett skolval. Det finns också möjlighet att ansöka om att byta skola inom kommunen, eller att ansöka om skolplats för om du flyttar in till Mjölby kommun.

Om skolval

Information om skolval för de barn som ska börja förskoleklass till kommande hösttermin skickas ut till berörda familjer i slutet av januari. I informationen som skickas ut kommer det tydliggöras hur du vet vilken skola du behöver välja för att få rätt till skolskjuts om det är aktuellt. Om det finns två vårdnadshavare som har gemensam vårdnad behöver båda godkänna val av skola. 

För att söka plats på en fristående skola eller i en kommunal skola i en annan kommun måste du som vårdnadshavare själv kontakta aktuell skola för att se om det går att få en plats där.

Skolverket, hitta och jämför grundskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närhetsprincipen betyder att elever har rätt till en plats i en skola som ligger nära hemmet. Det behöver dock inte betyda att eleven får en plats i den skola som ligger allra närmast hemmet om det finns flera skolor i närheten.

Prioriteringsordning vid skolval

Om många elever söker till samma skola sker ett urval utifrån fastställda principer.

  • I första hand elever som är berättigade till skolskjuts till den aktuella skolan.

  • I andra hand elever som skulle få mer än 2 kilometer gångväg från hemmet till alternativ skola.

  • I tredje hand elever som har syskon på skolan. Med syskon menas här både biologiska syskon och barn som bor i samma hushåll.

  • I fjärde hand mäts avståndet (gångväg) från hemmet till önskad skola och de som bor närmast skolan ges då förtur.

  • I femte hand, vilket kan bli aktuellt om flera elever bor på samma avstånd från skolan, tillämpas lottning.

Elever har rätt till skolskjuts om vissa krav, till exempel avståndet mellan hemmet och skolan, är uppfyllda. Det är dock viktigt att veta att om vårdnadshavare gör ett eget skolval kan rätten till skolskjuts upphöra. Vilken skola du behöver välja för att ha rätt till skolskjuts framgår i den digitala tjänsten för skolval.

Regler för skolskjuts

För att få skolskjuts måste du göra en ansökan. Ansökan görs via en e-tjänst.

Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts vid växelvis boende

Om eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna har eleven rätt till skolskjuts när hen befinner sig på en adress som uppfyller kriterierna för skolskjuts.

Byte av skola eller skolplacering för nyinflyttade till Mjölby kommun

En elev som redan har en skolplacering i en grundskola men som vill byta skola kan ansöka om byte. Byte av skola kan från och med 1 september 2021 endast göras till kommande termin.

Ansökningsperiod för skolbyte

Ansökan om skolbyte eller skolplacering till vårterminen 2022 ska vara inskickad senast 1 november 2021. Därefter kommer ansökningarna handläggas och du kan förvänta dig ett svar inom tre till fyra veckor.

Byte av skola under pågående terminen

Byte av skola under terminens gång är endast tillåtet om det finns särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl är att:

  • Eleven flyttar och det är svårt att ta sig till den gamla skolan.
  • Elev, vårdnadshavare och rektor är överens om att ett akut byte av skola är nödvändig för elevens trygghet och studiero.

Om det finns särskilda skäl att byta skola under terminens gång behöver det anges på blanketten om eleven ska flytta, eller bifoga ett intyg från rektor eller annan befattning som styrker att bytet måste ske akut.

Ansökan

Det finns en blankett för önskemål om byte mellan skolor i Mjölby kommun, och en annan blankett för att elever som inte redan går i någon av skolorna i Mjölby kommun.

Blankett för byte mellan skolor i Mjölby kommun Länk till annan webbplats.

Blankett för ansökan om skolgång i Mjölby kommun Pdf, 202 kB, öppnas i nytt fönster.

Elever som önskar byta till en skola i annan kommun behöver själv kontakta den aktuella kommunen för att se om ett byte är möjligt.

Om du flyttar men vill gå kvar i din gamla skola

Vid flytt mellan två kommuner kan eleven ha rätt att gå kvar i den gamla skolan. Det går också att välja att gå i en fristående skola. Hemkommunen och skolkommunen reglerar då kostnaderna för skolgången, men kommunerna har inte någon skyldighet att anordna eller bekosta skolskjuts.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

utbildning@mjolby.se