Val av skola, anvisad plats

Alla barn som ska börja grundskolan kommer tilldelas en plats på en anvisad skola. Tilldelningen sker utifrån närhetsprincipen. Önskar du som vårdnadshavare att barnet ska få plats i en annan skola inom kommunen, så kommer önskemålet tillgodoses om det finns lediga platser. Det går även att söka plats på en fristående eller kommunal skola i en annan kommun.

I januari varje år skickas ett brev med placeringserbjudande ut till vårdnadshavare vars barn ska börja förskoleklass efter sommaren. Där finns även instruktioner för hur du ska göra om du inte är nöjd med den föreslagna placeringen.

En elev som redan har en skolplacering men som vill byta skola ska kontakta rektor vid den skola hen önskar byta till.

Skolverket, hitta och jämför grundskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så fungerar närhetsprincipen och syskonförtur

Närhetsprincipen

Närhetsprincipen betyder att elever har rätt till en plats i en skola som ligger nära hemmet. Det behöver dock inte betyda att eleven får en plats i den skola som ligger allra närmast hemmet om det finns flera skolor i närheten.

Syskonförtur

I lagen finns ingen skrivning om syskonförtur, men vi försöker i möjligaste mån att underlätta för familjer genom att erbjuda plats i samma skola som äldre syskon så länge äldre syskon har plats i skolan.

Skolgång för nyinflyttade till Mjölby kommun

Om en elev i grundskoleålder flyttar till Mjölby kommun ska du som vårdnadshavare ta kontakt med rektorn vid den skola du önskar att barnet ska gå på. Mottagande och avlämnande skola sköter sedan den formella överflyttningen.

Skolgång vid flytt mellan kommuner eller fristående skolor

Flyttar du mellan två kommuner kan du ha rätt att gå kvar i din gamla skola. Du kan också välja att gå i en fristående skola. Hemkommunen och skolkommunen reglerar då kostnaderna för skolgången, men kommunerna har inte någon skyldighet att anordna eller bekosta skolskjuts. Kontakta aktuell skola för mer information.

För dig som bor utanför Mjölby kommun men som vill gå i skola här finns en blankett att fylla i.

Skolgång i Mjölby kommunPDF

Skolskjuts

Elever har rätt till skolskjuts om vissa krav, till exempel avståndet mellan hemmet och skolan, är uppfyllda. Det är dock viktigt att veta att om vårdnadshavare gör ett eget skolval istället för att acceptera den plats som erbjudits på anvisad skola så upphör rätten till skolskjuts.

För att få skolskjuts måste du göra en ansökan. Ansökan görs via en e-tjänst.

Ansökan om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för skolskjuts

Fritids

För att få en plats på fritids behöver en ansökan göras.

Ansökan om fritidslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om fritids

Regler vid gemensam vårdnad om barn

Om vårdnadshavare bor på olika adress men har gemensam vårdnad behöver båda godkänna skolplacering. Om eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna har eleven rätt till skolskjuts när hen befinner sig på en adress som uppfyller kriterierna för skolskjuts.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se