Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Elever som kramas och skrattar.

GYMNASIESKOLA

Ersättningar, bidrag & busskort

Om du studerar långt från ditt hem kan du få busskort och i vissa fall inackorderingsbidrag. Du kan kan också få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du ska studera på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar om du ska studera på heltid.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan du i vissa fall få om du studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Inackorderingstillägget söker du hos din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola.

Om du går i en fristående gymnasieskola, riksinternatskola eller folkhögskola söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

AnsökningsblankettPDF

Busskort

Busskort får de elever som är folkbokförda i Mjölby och har en skolväg på minst sex kilometer. Vi erbjuder skolkort i form av läsårskort. Läsårskortet gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut - alla vardagar, även lovdagar, klockan 5-19.

Varje skola ansvarar för utdelning av busskort i början av höstterminen. Har du frågor om busskort ska du kontakta din gymnasieskola.

Om du uppfyller kraven för att få busskort men bor där det saknas kollektivtrafik kan du ha rätt till ersättning för dagliga resor. Kontakta utbildningsförvaltningen för mer information.

Anslutningsresor

Uppfyller du kraven för skolkort på Östgötatrafikens linjer, det vill säga har minst sex kilometer mellan bostad och skola och dessutom har minst fyra kilometer mellan bostaden och närmaste hållplats, kan du även ansöka om bidrag för anslutningsresor.

Ansökningsblankett för anslutningsresorPDF

Utanför skoltid

Har du som elev skolaktiviteter utanför normal skoltid, är det din skolas ansvar att se till att du kan ta dig till och från aktiviteterna. Exempel på aktiviteter kan vara APL (arbetsplatsförlagt lärande), skoluppträdande, öppet hus med mera som läggs på kvällar eller helger.

Fritidsbiljett

Vill man kunna åka på övrig tid har Östgötatrafiken en fritidsbiljett. Biljetten gäller från valfritt datum i all trafik i hela länet på vardagar klockan 17-04. Lördag, söndag och helgdag åker du hela trafikdygnet klockan 04-04. 

Samtliga priser hos Östgötatrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag för studier på folkhögskola

I vissa fall kan elever ha rätt till mat- och materialersättning vid studier på folkhögskola. Det kan också finnas möjlighet att få busskort om du uppfyller kraven.

Regler och ansökan för bidrag och busskort vid studier på folkhögskolaPDF

Studiemedel & studiebidrag

Studiebidraget är för närvarande 1250 kronor i månaden. Bidraget får du utan ansökan från första kvartalet efter det att du fyllt 16 år om du är svensk medborgare. Utländska medborgare skickar ansökan till Centrala Studiestödsnämnden. Studiebidraget ersätter barnbidraget som då upphör. Bidraget betalas ut för juni om utbildningen pågår i juni, men inte för juli och augusti.

Extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som prövas med hänsyn till dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Beloppets storlek varierar från 285 kronor till 855 kronor per månad. Detta ansöker du om hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Adress och telefon till Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Centrala studiestödsnämnden
Hamngatan 13
Linköping
Telefon: 0771-27 60 00
Centrala studiestödsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se