Mat på förskolor och skolor

Att äta handlar inte bara om att få i sig något, utan maten ska vara god, näringsriktig och varierad. Vi försöker vara så klimatsmarta som möjligt med hänsyn till att maten ska vara både god och prisvärd. Skolmaten i Mjölby kommun är kostnadsfri. Barn som av medicinska skäl behöver specialkost får det. Barn som inte äter kött eller fisk erbjuds vegetarisk mat. På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål, barn som är kvar sent på eftermiddagarna får frukt.

Matsedel förskola och skola

Varje måltid vi lagar ska vara näringsriktig. Vi använder protein från växtriket, från fågel, fisk och köttdjur (både gris- och nötkött). Nötkött har vi dock inte så ofta eftersom det ger störst klimatpåverkan. En dag i veckan serveras enbart vegetarisk mat.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med mat, både ur ett hållbarhetsperspektiv och näringsmässigt, i vår kost- och måltidspolicy som antagits av Kommunfullmäktige.

Mjölby kommuns kost- och måltidspolicyPDF

Har du frågor eller funderingar om skolmaten kan du vända dig till någon av personerna nedan.

Kontakt

Måltids- och lokalvårdschef

Marie-Louise Nydahl Telefon: 0142-858 77

marie-louise.nydahl@mjolby.se


Kökschef för Mjölbys för- och grundskolor

Klaus Rinnegård Telefon: 0142-36 62 33

klaus.rinnegard@mjolby.se


Kökschef för Mantorps för- och grundskolor

Andreas Karlström
Telefon: 0142-36 62 30

andreas.karlstrom@mjolby.se


Kökschef för Skänninges för- och grundskolor

Emmelie Bockegården

Telefon: 0142-36 62 31

emmelie.bockegarden@mjolby.se


Kökschef för Vasaskolan och vårdboendens Boken och Änggårde

Hélen Borger

Telefon: 0142-36 62 32

helen.borger@mjolby.se


Måltidsspecialister

Kim Classon
Telefon: 0142-857 96

kim.classon@mjolby.se

Camilla Svedberg Grill

Telefon: 0142-855 80

camilla.svedberggrill@mjolby.se