Mjölby kommun, länk till startsidan

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt anpassat återhämtningsinriktat, psykosocialt och pedagogiskt vardagsstöd. Alla stödinsatser ska bygga på den enskildes behov och utformas tillsammans med den enskilde.

Du som är över 18 år och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stödinsatser.

Handläggaren gör en bedömning av ditt behov och beviljar eventuella insatser. Bistånd beviljas om behov finns samt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Individuella bedömningar görs alltid.

Beviljad insats kan bland annat innebära:

  • Stöd med att skapa hälsosamma rutiner.
  • Stöd med att skapa och följa en individuell planering.
  • Stöd i att ta samt bibehålla nödvändiga och hälsosamma kontakter.
  • Stöd med att klara hushållssysslor och kosthållning.
  • Motivation till att bryta isolering och att klara av att finnas i ett sammanhang.

Särskilt boende

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om insatsen särskilt boende.

Handläggaren gör en bedömning av ditt behov och beviljar eventuella insatser. Bistånd beviljas om behov finns samt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Individuella bedömningar görs alltid.

Ansökan om stöd och hjälp

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

E-post: utredning.lss@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?