Mjölby kommun, länk till startsidan

Andra boendetyper

Utöver gruppboenden och servicebostäder finns annat stöd att få för personer med funktionsnedsättning eller andra behov.

Särskild anpassad bostad

En särskild anpassad bostad är ett boende utan personal. Lägenheten är anpassad efter dina behov. Behöver du stöd och hjälp med ditt dagliga liv, till exempel genom hemtjänsten, ska du ansöka om det genom omsorgs- och socialförvaltningen.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Ett boende för barn eller unga med funktionsnedsättning och komplicerade omvårdnadsbehov som inte kan bo hos föräldrarna. Man kan bo i ett familjehem eller i en bostad med särskild service.

Korttidshem och korttidstillsyn

Under vissa perioder kan du behöva ett miljöombyte och dina anhöriga lite avlastning.

Läs mer om korttidshem och korttidssillsyn

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefon: 010-234 50 00
E-post, Äldre: utredning.aldre@mjolby.se
E-post, LSS: utredning.lss@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?