Mjölby kommun, länk till startsidan

Jordprov för siktanalys

Markens sammansättning är avgörande för hur en infiltrationsanläggning kommer att fungera. För att infiltration av avloppsvatten ska fungera optimalt måste marken ha rätt genomsläpplighet. I en finkornig jord har vattnet svårt att tränga ner i marken och risken finns att infiltrationen sätter igen snabbare. I en grovkornig jord är problemet att avloppsvattnet kan rinna för fort genom marken och hinner då inte renas tillräckligt. Då ökar risken att grundvattnet förorenas.

Jordprovtagning

Jordprovet tas lättast i samband med att provgropen grävs och lämpligen efter att miljökontoret godkänt läget.

Jordprovet ska tas ut cirka 0,5 meter under där spridarledningarna är tänkta att placeras. Exempelvis om spridarledningarna ska läggas cirka 0,5 meter under markytan ska jordprovet tas ut cirka 1 meter under markytan.

Jordprovet ska vara på cirka 2 kilogram och stenar större än 2 centimeter ska tas bort från provet. Provet förpackas på lämpligt sätt och märks med datum, namn, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning och vilket djup som provet är taget på.

Inlämning av jordprov

Jordprovet lämnas in till ett företag som kan utföra siktanalyser, kornstorleksanalyser eller infiltrationsanalyser.

Avloppsguidens lista på företag som utför jordanalyser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?