Mjölby kommun, länk till startsidan

Kommunalt avlopp

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten är vatten från disk, tvätt, toaletter med mera, dagvatten är avrinnande regn- och smältvatten och dräneringsvatten är vatten som avleds genom dränering. Men spillvatten kallas oftast för avlopp. Detta vatten innehåller olika former av föroreningar. Innan det kan släppas ut i vattendrag måste det därför tas om hand och renas.

När du som är ansluten till kommunalt avlopp spolar i toalett, vask eller dusch och tvättar hamnar ditt avloppsvatten på reningsverket, via ledningsnät och pumpstationer.

Avloppsvattnet kan innehålla kväve, fosfor, organiska föroreningar och miljögifter. Kväve och fosfor är näringsämnen som gör att det börjar växa för mycket i sjöar och hav när de släpps ut i stora mängder, så kallad övergödning.

Reningsverket kan rena avloppsvattnet från kväve, fosfor och organiska föroreningar men inte milögifter så som kemikalier, målarfärg, läkemedel eller tobak. Sådana föroreningar försvårar reningsprocessen och släpps ut i miljön, antingen genom vattnet eller i slammet, som används för att gödsla åkrar med.

Det enda som får spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toapapper. När andra saker som bindor, hushållspapper och våtservetter hamnar i avloppet kan det bli stopp i våra pumpar och ledningar, vilket medför att avloppsvattnet släpps orenat ut i vår närmiljö.

saker som inte får spolas ner

Så bidrar du till rent vatten

 • Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten.
 • Lämna in överblivna läkemedel på apoteket.
 • Lämna miljöfarligt avfall som till exempel kemikalier, färg, nagellack och elektronik på återvinningscentralen.
 • Släng ditt matfett i papperskorgen, gröna påsen eller lämna på återvinningscentralen istället för att spola ner det i avloppet. Titta gärna på vår informationsfilm om fett.
 • Undvik onödiga kemikalier.
 • Städa med såpa, miljömärkt diskmedel och mikrofibertrasa.
 • Köp miljömärkta hygien- och rengörningsprodukter
  (Bra miljöval, Svanen och EU Ecolabel).
 • Tvätta fulla diskmaskiner och tvättmaskiner.
 • Använd rätt mängd diskmedel och tvättmedel.
 • Undvik att köpa kläder och andra produkter som innehåller silver.
 • Tvätta bilen i godkända tvätthallar (aldrig på gatan!).
 • Dammsug noga för att bli av med gifter i inandningsluft och i skurvatten

Kontakt

VA-verket

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Navigera vidare