Mjölby kommun, länk till startsidan

Eget avlopp

Eget eller enskilt avlopp kallas alla avlopp som finns ute på landsbygden, och som inte är anslutna till det kommunala nätet.

Avloppsvatten från hushåll innehåller stora mängder näringsämnen, organiska föreningar och bakterier. För att hindra att föroreningarna kommer ut i sjöar, vattendrag och vattenkällor måste avloppsvattnet renas.

Det finns fastigheter med avlopp som inte renar avloppsvattnet tillräckligt utan släpper ut det orenat eller endast delvis renat. För att försöka förbättra avloppssituationen bedriver miljönämnden ett tillsynsarbete. Varje år inventeras en mindre del av kommunen.

Mer information

Kontakta gärna miljökontoret om du har frågor eller har funderingar gällande avlopp på just din fastighet.

Du hittar också mycket information om eget avlopp hos Avloppsguiden. Där finns bland annat mer ingående information om olika tekniker för rening av avloppsvatten.

Avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?