Mjölby kommun, länk till startsidan

Avloppslösningar

Vilka avloppslösningar finns?

Avloppsanläggningen ska rena avloppsvattnet från näringsämnen och bakterier i avloppsvattnet. Det finns olika tekniska lösningar att välja på som har olika reningsgrad. Beroende på var avloppet placeras kan olika krav ställas på reningen.

I markbaserade lösningar renas avloppsvattnet genom att spridas över en jordprofil. I jordprofilen bildas en biohud av bakterier som renar avloppsvattnet. Om man väljer en markbaserad lösning behövs förbehandling genom slamavskiljning. I slamavskiljaren ska de grova partiklarna i avloppsvattnet avskiljas. Slamavskiljaren är ofta en trekammarbrunn. Därefter behövs en fördelningsbrunn för att avloppsvattnet ska kunna fördelas jämnt i spridarledningar.

Den efterföljande reningen kan bestå av en infiltration om materialet i marken har rätt kornstorlek. Markens lämplighet bestäms genom att göra ett jordprov. För att kunna göra en infiltration ska jordmaterialet inte vara för grov- eller finkornigt. I infiltrationen sprids avloppsvattnet ut genom spridningsledningar genom naturliga jordlager och renas i marken. Den efterföljande reningen kan även bestå av en markbädd om jordmaterialet inte har rätt kornstorlek för infiltration. I en markbädd filtreras avloppsvattnet genom en konstruktion av sand och grus. Vattnet samlas sedan upp och leds vidare. Kompaktfilter eller moduler kan vara ett alternativ man till exempel har en mindre yta att tillgå.

Det finns även minireningsverk i många olika varianter. Reningsverket har ofta både biologiskt och kemiskt reningssteg. Oftast ingår slamavskiljning i minireningsverket och därför behövs ingen separat slamavskiljare. Ett minireningsverk består ofta av många delar som behöver regelbunden tillsyn och kontroll. För detta bör du ha ett serviceavtal med tillverkaren/försäljaren.

Ibland kan det behövas extra rening av fosfor eller bakterier. Det finns olika lösningar såsom kemfällning eller UV-ljusenhet.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?