Mjölby kommun, länk till startsidan

Tillsyn

Dåligt fungerande avloppsanläggningar kan leda till övergödning och syrebrist i närliggande vattendrag, sjöar och hav. Det kan även innebära föroreningar av närliggande vattenbrunnar och badvatten. För att undvika att detta sker är det viktigt att kontrollera avloppsanläggningar och åtgärda brister.

Varje år väljer miljökontoret ut ett prioriterat område att genomföra avloppstillsynen på. Brev med enkäter skickas ut till berörda fastigheter. Fastighetsägaren eller den som nyttjar avloppsanläggningen fyller i enkäten och skickar tillbaka den till miljökontoret.

Har fastigheten inget avlopp önskar vi ändå att man skickar in enkäten för att informationen ska kunna registreras.

Inspektion

Vid tillsynsbesöket kontrollerar inspektören avloppsanläggningens olika delar och ser till att de finns, är hela och fungerar. Inspektören kontrollerar även att avloppsanläggningen stämmer överens med det befintliga tillståndet.

Vid inspektion ska alla delar av avloppsanläggningen vara lättillgängliga. Växtlighet eller andra hinder ska röjas undan före besöket.

När tillsynsbesöket genomförts skickar miljökontoret en inspektionsrapport med en sammanställd bedömning av avloppsanläggningen. Om avloppet har brister kommer krav att ställas på förbättringsåtgärder. Allvarligare brister leder till att avloppet blir underkänt och måste åtgärdas inom två år.

Flödesdiagram tillsyn

Flödesdiagram tillsyn

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?