Mjölby kommun, länk till startsidan

Solceller

Har du planer på att montera solceller på ditt hus? Här hittar du information om vad som gäller avseende bygglov och detaljplaner.

Sedan 2018 är det generellt bygglovsbefriat med solceller under förutsättning att de följer takets form och inte placeras på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller i kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden. Oavsett lovplikt ska åtgärder som utförs vara förenliga med gällande detaljplan.

Solceller och röda tak

I två avgöranden har mark- och miljödomstolen klargjort att det är oförenligt med svarta solceller där det är reglerat att taken ska vara röda. Det utgör inte heller en så kallad liten avvikelse.

I juni 2022 fick byggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag med ett tillägg till befintliga detaljplaner. Målet var att i någon form kunna tillåta att solceller placeras på taken på de byggnader där detaljplaner reglerar att takfärgen ska vara röd. Byggnads- och räddningsnämnden gav byggnadskontoret i uppdrag att inleda arbetet med detaljplaneändringar, som ska göra det möjligt att sätta upp svarta solceller i områden med planbestämmelser om röda tak. Som en del i arbetet tas även riktlinjer fram, som anger hur solcellerna kan utformas på taken för ett anpassat utförande.

Ta del av kommunens detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Bygglovshandläggare
Telefontid
Tisdag 8 - 9 och 13 - 14Torsdag 8 - 9 och 13 - 14
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?