Mjölby kommun, länk till startsidan

Balkong

Balkongen kan antingen klassas som en tillbyggnad eller en fasadändring vilket påverkar om balkongen kräver bygglov eller inte. Även detaljplanen kan påverka om du behöver söka bygglov för en balkong eller inte. Kontakta stadsbyggnadskontoret för att få svar på om din balkong kräver bygglov.

Inglasning av balkong

Ska du glasa in din balkong behöver du oftast ansöka om bygglov.

Handlingar att bifoga vid ansökan

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Kontrollplan
  • Teknisk beskrivning/produktbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning eller utlåtande från sakkunnig brand

Exempelritningar vid inglasning av balkong. Pdf, 399.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Tänk på

Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att ett startbesked utfärdats.

Pågående ärende

Har du ett pågående ärende kan du logga in via vår e-tjänst:

Kommunikation med handläggare Länk till annan webbplats.

Via e-tjänsten kan du enkelt se status på ditt ärende och skicka in kompletteringar.

Övriga frågor

Har du allmänna frågor om och övergripande frågor om bygglovsprocessen, handlingar och ritningar är du välkommen att kontakta vår bygglovskoordinator.

Du når bygglovskoordinatorn och byggnadsinspektören via medborgarservice under kontorstid och bygglovshandläggarna under telefontid enligt kontaktkort nedan.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefontid till bygglovshandläggare
Tisdag klockan 8-9 och 13-14Torsdag klockan 8-9 och 13-14
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?