Mjölby kommun, länk till startsidan

Ändrad användning av byggnad

Det krävs bygglov om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål.

Om du vill använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål så behövs bygglov. Exempel på sådan väsentlig ändring kan vara att ändra:

 • Från butik till restaurang eller pizzeria
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från garage till bostad
 • Från fabrik till butik
 • Från ladugård till verkstad

Bygglov krävs om det bara är en del av byggnaden som får en ändrad användning. Bygglov behövs även om åtgärden inte medför några byggnadstekniska åtgärder. Finns det en detaljplan för fastigheten är det den som styr vilken typ av användning som är tillåten.

Handlingar att bifoga vid ansökan

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Ange vilken verksamhet som kommer bedrivas, hur många kunder och anställda, antal parkeringsplatser, tillgänglighet till i och till byggnaden samt mellan parkeringsplats och byggnaden där verksamheten bedrivs.
 • Kontrollansvarig eller kontrollplan

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Tänk på

Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att ett startbesked utfärdats.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefontid till bygglovshandläggare
Tisdag klockan 8-9 och 13-14Torsdag klockan 8-9 och 13-14
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?