Mjölby kommun, länk till startsidan

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Ofta behöver du ansöka om bygglov och/eller göra en teknisk anmälan innan du utför några förändringar på en byggnad med stort kulturhistoriskt värde.

För åtgärder som inte kräver bygglov krävs det en anmälan enligt Plan-och byggförordningen kap 6 och § 5 p7. Vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader omfattas ibland av skyddsbestämmelser i detaljplanenen eller i områdesbestämmelser. Du behöver antingen göra en anmälan eller söka bygglov innan du genomför underhållsåtgärder på en byggnad som omfattas av skyddsbestämmelser.

Vi rekommenderar dig att kontakta stadsbyggnadskontoret för mer detaljerad information och rådgivning innan åtgärden ska utföras.

En anmälan ska vara skriftlig och ett startbesked utfärdas normalt efter att ett tekniskt samråd hållits.

Handlingar som ska lämnas in beror på vad som ska utföras

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
  • Ritningar, till exempel plan- fasad- och detaljritning
  • Teknisk beskrivning
  • Kontrollplan
  • Utlåtande från antikvariskt sakkunnig (KUL)
  • Åtgärdsbeskrivning (val av material/metod)

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Tänk på

Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att ett startbesked utfärdats.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefontider
Bygglovskoordinator och bygglovsinspektör kontorstid 8–17.Bygglovshandläggare tisdag och torsdag 8–9 och 13–14
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?