Mjölby kommun, länk till startsidan

En- och tvåbostadshus

Det är detaljplanen som styr om du får bygga hus i ett område eller inte. Ska du bygga ett nytt hus måste du söka bygglov.

Ska du bygga ett hus utanför ett detaljplanerat område är det intilliggande bebyggelse som styr om du får bygga ett hus där eller inte.

Bygglovsprocessen

Det är många steg i bygglovsprocessen. Det första du bör göra är att ta reda på om du har rätt att bygga och i vilken utsträckning du har rätt att bygga. För att göra det behöver du ta reda på om din fastighet eller mark omfattas av en detaljplan. Detaljplanen styr bland annat hur stort du får bygga och där finns även övriga bestämmelser som påverkar hur du har rätt att bygga.

Bygglovsprocessen

Nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Ska du bygga ett en- eller tvåbostadshus behöver du ansöka om bygglov.

Ansökan via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar att bifoga vid ansökan

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
 • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Färg och materialbeskrivning
 • Uppgifter om kontrollansvarig

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Tänk på

Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att ett startbesked utfärdats.

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Ska du utföra tillbyggnad av en- och tvåbostadshus behöver du oftast ansöka om bygglov.

Handlingar att bifoga vid ansökan

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Färg och materialbeskrivning
 • Kontrollansvarig eller kontrollplan

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Tänk på

Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att ett startbesked utfärdats.

Vi hjälper dig gärna

Har du ett pågående ärende kan du, när som helst, logga in via vår e-tjänst Kommunikation med handläggare Länk till annan webbplats. och hålla kontakt med din bygglovshandläggare. Via vår e-tjänst kan du enkelt se status på ditt ärende och skicka in kompletteringar.

Har du allmänna och mer övergripande frågor om till exempel bygglovsprocessen, handlingar och ritningar är du välkommen att kontakta vår bygglovskoordinator.

Har du redan ett bygglov, och börjar närma dig byggstart, är det vår bygglovsinspektör som kan svara på dina frågor om exempelvis tekniskt samråd, installation av eldstad, start- och slutbesked.

Du når bygglovskoordinatorn och bygglovsinspektören via medborgarservice under kontorstid och bygglovshandläggarna under telefontid enligt kontaktkort nedan.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefontider
Bygglovskoordinator och bygglovsinspektör kontorstid 8–17.Bygglovshandläggare tisdag och torsdag 8–9 och 13–14
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?