Mjölby kommun, länk till startsidan

Attefallshus och friggebod

Även att det inte krävs något bygglov för attefallshus och friggebod måste du ändå göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret på din atterfallsbyggnad och friggebod.

Sedan 2014 krävs det inte längre något bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill:

 • Uppföra en komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter med en byggnadsarea på högst fyra meter i nockhöjd, ett så kallat Attefallshus
 • Bygga till med maximalt 15 kvadratmeter
 • Bygga två takkupor på en byggnad som inte redan har takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Du får uppföra en friggebod utan bygglov om den placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Tänk på att friggeboden inte får ha en byggnadsarea som är större än 15 kvadratmeter, taknockshöjden får inte överstiga tre meter och byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än fyra och en halv meter.

Boverket om friggebodar Länk till annan webbplats.

Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området. Det är dock alltid krav på en strandskyddsdispens om friggeboden placeras i ett strandnära läge.

Krav på anmälan

Trots att kravet på bygglov är borttaget krävs det fortfarande att du gör en anmälan till stadsbyggnadskontoret för att få ett startbesked. När du lämnar in din anmälan måste även ritningar och situationsplan, som baseras på en karta från stadsbyggnadskontoret, lämnas in. Du får inte påbörja byggnationen innan du fått ett startbesked.

Det finns dock vissa undantag från de nya reglerna. Till exempel gäller de inte om din byggnad, eller området den står i, har ett kulturhistoriskt värde.

Inreda ny bostad i ett enbostadshus

Ska du inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus behöver du göra en anmälan. Bostaden ska innehålla alla funktioner som måste finnas för att den ska utgöra en bostad. Vill du göra yttre ändringar på bostaden kan du behöva söka bygglov.

Handlingar som ska bifogas vid ansökan

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan och eventuell kontrollansvarig

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Nybyggnad av komplementbostadshus på
max 30 kvadratmeter

Ska du göra en nybyggnad av ettmfristående komplementbostadshus, så kallad attefallsbostad, med en byggnadsarea på max 30 kvadratmeter och på en tomt med en- och tvåbostadshus behöver du lämna in en anmälan. Ett komplementbostadshus kan antingen vara ett fritidshus eller en permanentbostad.

Handlingar som ska bifogas vid anmälan

 • Anmälan (e-tjänst/blankett)
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritningar
 • Kontrollplan och eventuell kontrollansvarig
 • Grannemedgivande

Om byggnaden placeras närmare grannens gräns än fyra och en halv meter krävs godkännande från berörd granne. Då ska ett skriftligt intyg lämnas in till stadsbyggnadskontoret. Medgivandet kan med fördel skrivas på situationsplanen.

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Nybyggnad av komplementbyggnad
max 30 kvadratmeter

Ska du utföra nybyggnad av en fristående komplementbyggnad med en byggnadsarea på max 30 kvadratmeter på en tomt med en- och tvåbostadshus behöver du oftast göra en anmälan. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett garage, en carport, gäststuga, förråd eller växthus.

Handlingar som bör/ska bifogas vid anmälan

 • Anmälan (e-tjänst/blankett)
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritningar
 • Kontrollplan och eventuell kontrollansvarig
 • Grannemedgivande

Om byggnaden placeras närmare grannens gräns än fyra och en halv meter krävs godkännande från berörd granne. Ett skriftligt intyg ska lämnas in till stadsbyggnadskontoret. Medgivandet kan med fördel skrivas på situationsplanen.

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Tillbyggnad max 15 kvadratmeter

Ska du utföra tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med en bruttoarea på max 15 kvadratmeter behöver du oftast lämna in en anmälan.

Handlingar som bör/ska bifogas vid anmälan

 • Anmälan (e-tjänst/blankett)
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritningar
 • Kontrollplan
 • Grannemedgivande

Om byggnaden placeras närmare grannens gräns än fyra och en halv meter krävs godkännande från berörd granne. Ett skriftligt intyg ska lämnas in till stadsbyggnadskontoret. Medgivandet kan med fördel skrivas på situationsplanen.

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Pågående ärende

Har du redan ett pågående ärende är du välkommen att logga in via vår e-tjänst:

Kommunikation med handläggare Länk till annan webbplats.

Via e-tjänsten kan du enkelt se status på ditt ärende och skicka in eventuella kompletteringar.

Övriga frågor

Har du allmänna frågor om till exempel bygglovsprocessen, handlingar och ritningar är du välkommen att kontakta vår bygglovskoordinator.

Har du redan ett bygglov, och börjar närma dig byggstart är det vår bygglovsinspektör som kan svara på dina frågor om exempelvis tekniskt samråd, installation av eldstad, start- och slutbesked.

Du når bygglovskoordinatorn och bygglovsinspektören via medborgarservice under kontorstid och bygglovshandläggarna under telefontid enligt kontaktkortet nedan.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?