Mjölby kommun, länk till startsidan

Flerbostadshus

Ska du uppföra ett flerbostadshus behöver du ansöka om bygglov.

Handlingar att bifoga vid ansökan

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
 • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500,
  på ritningen ska även parkeringsplatser redovisas
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Tillgänglighetsutlåtande, utlåtande ska utfärdas av en sakkunnig
 • Uppgift om kontrollansvarig
 • Färg och materialbeskrivning
 • Ytsammanställning
 • Eventuell redovisning av arkitektonisk idé

Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Tänk på

Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att ett startbesked utfärdats.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefontid till bygglovshandläggare
Tisdag klockan 8-9 och 13-14Torsdag klockan 8-9 och 13-14
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?