Mjölby kommun, länk till startsidan

Mur och plank

Staket är en lätt avskärmning som är max 110 centimeter hög. Bygglov krävs inte men informera grannarna så du får ett godkännande från dem. Plank är en lätt avskärmning som är högre än 110 centimeter och kräver ett bygglov. Ska du bygga en mur krävs det ett bygglov även för det.

Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter när du bygger staket, plank eller mur. När du sitter i en bil har du ögonen ungefär 80 centimeter upp, högre staket eller plank kan skymma sikten.

Handlingar att bifoga vid ansökan

  • Situationsplan i skala 1:400
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:50 eller 1:100
  • Färg- och materialbeskrivning
  • Kontrollplan

I fall som innebär förändringar av marknivå krävs även markplaneringsritningar.
Eventuellt kan ytterligare handlingar komma att krävas in.

Tänk på

Byggnadsarbetena får påbörjas först efter att ett startbesked utfärdats.

Vi hjälper dig gärna

Har du ett pågående ärende kan du, när som helst, logga in via vår e-tjänst Kommunikation med handläggare Länk till annan webbplats. och hålla kontakt med din bygglovshandläggare. Via vår e-tjänst kan du enkelt se status på ditt ärende och skicka in kompletteringar.

Har du allmänna och mer övergripande frågor om till exempel bygglovsprocessen, handlingar och ritningar är du välkommen att kontakta vår bygglovskoordinator.

Har du redan ett bygglov, och börjar närma dig byggstart, är det vår byggnadsinspektör som kan svara på dina frågor om exempelvis tekniskt samråd, installation av eldstad, start- och slutbesked.

Du når bygglovskoordinatorn och byggnadsinspektören via medborgarservice under kontorstid och bygglovshandläggarna under telefontid enligt kontaktkort nedan.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefontid till bygglovshandläggare
Tisdag klockan 8-9 och 13-14Torsdag klockan 8-9 och 13-14
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?