Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

Omsorg & hjälp

Familj, barn, ungdom

Alla kan någon gång drabbas av livskriser, sociala eller personliga problem. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med finns det flera verksamheter som du kan vända dig till. Du kan till exempel få hjälp med stödsamtal, familjebehandling, stöd i hemmet eller familjerådgivning.

Exempel på stöd

Vi erbjuder bland annat utbildningar och samtal. Ibland behövs också stöd av annat slag, till exempel i ett hem för vård och boende. Personalen du möter har högskole- och/eller specialutbildning inom psykosocialt förändringsarbete.

Gruppverksamhet för barn och ungdomar

För barn till missbrukare, psykiskt sjuka och för barn som bevittnat våld. Både barn och vuxna är välkomna att höra av sig till familjeteamet, telefon: 0142-36 62 00.

Stöd i boende

Stöd i Boende är ett bistånd du kan få efter beslut av socialsekreterare. Det är ett socialt och pedagogiskt stöd som ges i den enskildes hem och närmiljö för att få vardagen och tillvaron att fungera bättre. Målet med insatsen är att du ska klara att sköta ditt boende självständigt.

Kontaktperson

Ett vuxet stöd, någon att prata med, att göra fritidsaktiviteter med och som kan vara en förebild. Den som behöver kontaktperson kan få det genom omsorgs- och socialförvaltningen.

Beroendemottagningen

Erbjuder stöd till ungdomar och deras föräldrar genom bland annat genom "haschprogrammet". Har du eller din ungdom drogproblem eller riskbeteende, kontakta oss!

Kontaktfamilj

En familj att ha som stöd, för att uppleva en annan familjesituation, en "umgängesfamilj", en tillflyktsort när det är jobbigt hemma.

Familjehem

När ett barn, inte kan bo hemma, finns familjer som öppnar sitt hem under kortare och längre tid.

Hem för vård och behandling (HVB)

Kommunen har en egen enhet, Kungsvägens HVB. För att komma till ett behandlingshem måste man ha ett beslut om placering från omsorgs- och socialförvaltningen.

Ungdomshälsan

Kostnadsfri rådgivning, stöd och samtal för ungdomar. Alla som arbetar på Ungdomshälsan har tystnadsplikt.

Ungdomshälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se