Vilket stöd finns det?

Elever kan behöva särskilda insatser och/eller anpassningar för att ges möjlighet att nå skolans kunskapskrav.

Insatser för elever i skolan

Extra anpassningar av undervisningen kan vara att en elev får extra hjälp och stöd med att komma igång med arbetet, tillgång till digital teknik med anpassade programvaror eller andra läromedel som passar elevens behov.

Skoldatatek

Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga har rektor ansvar för att utreda om det finns behov av särskilt stöd som till exempel regelbundna specialpedagogiska insatser. Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Vill du läsa mer om extra anpassningar och särskilt stöd se Skolverkets hemsida.

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På varje skola finns elevhälsoteam där olika professioner arbetar tillsammans med att ta fram anpassningar och åtgärder för att hjälpa elever i skolan.

Stöd för barn i förskola

En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. De kan då ha rätt att gå i förskola även om det inte finns ett tillsynsbehov. Utredning och beviljande av sådan placering sker av resursenhetschefen. Barn som redan är inskrivna kan ha rätt till utökad tid.

Barn i förskolan kan behöva anpassningar och specialpedagogiskt stöd för att kunna lära, utvecklas och må bra. Detta kan ske genom samarbete med förskolans personal, specialpedagog, vårdnadshavare och BVC (barnavårdcentralen).

Kontakt

Tf. Resursenhetschef

Maria karlström
Telefon: 0142-853 05

maria.karlstrom@mjolby.se


Verksamhetschef grundskola

Caroline Andersson
Telefon: 0142-857 00

caroline.andersson@mjolby.se


Verksamhetschef förskola

Stefan Nilsson Ekvall

Telefon: 0142-366 285

stefan.nilssonekvall@mjolby.se


Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se