Luftvård och övervakning

Luftkvaliteten i Mjölby kommun är övervägande bra. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att övervaka luftkvaliteten och förebygga dålig luftkvalitet.

Luftövervakningen i Mjölby kommun

I Mjölby kommun genomförs varje år beräkningar av olika luftföroreningar så som partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) på några utvalda gator. Mjölby kommun har även mätt partiklar under 2011 och 2012 vid Kungsvägen.

Mätning av partiklar (PM10) vid Kungsvägen i MjölbyPDF

Östergötlands luftvårdsförbund

Mjölby kommun är medlem i Östergötlands luftvårdsförbund. Östergötlands Luftvårdsförbund är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luftmiljön eller har intressen i luftvårdsfrågor. Förbundet bedriver övervakning av luftföroreningar och hur dessa påverkar miljön.

Mätningar och gamla mätresultat, rapporter och så vidare återfinns på Luftvårdsförbundets hemsida.

Östergötlands luftvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor om luftkvaliteten i Mjölby kommun är du varmt välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljöchef

Jenny Asp-Andersson

Telefon: 0142-850 24

jenny.asp.andersson@mjolby.se