Tal, språk och kommunikation

Tal- och språkgruppen är en del av elevhälsan som arbetar med tal, språk och kommunikation i grundskolan och grundsärskolan. I tal- och språkgruppen ingår specialpedagoger med inriktning tal, språk och kommunikation, talpedagog och logopeder.

Vårt uppdrag omfattar olika språkliga insatser i ett nära samarbete med skolorna som till exempel att:

  • Ge stöd och träning till elever med specifika språksvårigheter

  • Vara en del i skolans tvärprofessionella elevhälsoteam

  • Ge fortbildning, stöd och handledning till personal, elever och vårdnadshavare om språkutveckling och språklig sårbarhet i skolan

  • Samarbeta med pedagoger kring språklig tillgänglighet i undervisning och lärmiljöer

  • Vid behov kartlägga elevers tal, språk och kommunikation

  • Samverka med andra verksamheter och yrkeskategorier

  • Vid behov skicka remiss till Regionens logopedmottagning för fördjupad logopedisk utredning

Kontakt

Linnéa Cooke (Bjälbotullskolan, Lindbladskolan, Trojenborgskolan, Lagmansskolan och Egeby särskola)

Telefon: 010-234 55 06

linnea.cooke@mjolby.se


Åsa Hjertman (Klämmestorpskolan, Vifolkaskolan F-6 och Vasaskolan)
Telefon: 010-234 53 42

asa.hjertman@mjolby.se


Johanna Röed (Veta skola, Normlösa skola, Väderstad skola, Blåklintskolan och

Västra Harg skola)
Telefon: 010-234 57 67

johanna.roed@mjolby.se


Erika Svensson (Blåklintskolan)
Telefon: 010-234 53 29

erika.svensson@mjolby.se


Elin Holmbom (Egeby grundskola, Vifolkaskolan 7-9)

Telefon: 010-234 54 34

elin.holmbom@mjolby.se

 

Verksamhetschef

Linda Hedlund
Telefon: 010-234 52 47

linda.hedlund@mjolby.se

Senast publicerad