Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Flicka som sitter i skolbänken och funderar

Utbildning & barnomsorg

Tal, språk och kommunikation

Tal och språk är en del av elevhälsan som arbetar med tal, språk och kommunikation i grundskolan och grundsärskolan. Vårt specialpedagogiska uppdrag omfattar olika språkliga insatser i ett nära samarbete med övriga specialpedagoger.

Vi arbetar med

  • stöd till elever i deras tal- och språkutveckling
  • information om språkutveckling
  • rådgivning om material och metoder
  • kartläggning av elevers tal, språk och kommunikation
  • stöd och handledning till personal och föräldrar
  • utformandet av åtgärdsprogram
  • kompetensutveckling för personal
  • samverkan med andra verksamheter och yrkeskategorier.

Kontakt

Specialpedagoger med inriktning tal-, språk och kommunikation/talpedagog

Johanna Röed
Telefon: 0142-857 67

johanna.roed@mjolby.se


Erika Svensson
Telefon: 0142-853 29

erika.svensson@mjolby.se


Åsa Hjertman
Telefon: 0142-853 42

asa.hjertman@mjolby.se


Karin Svensson
Telefon: 0142-854 34

karin.svensson@mjolby.se


Linnéa Cooke

Telefon: 0142-855 06

linnea.cooke@mjolby.se


Resursenhetschef

Malin Petersson
Telefon: 0142-852 47

malin.petersson@mjolby.se