Specialpedagogik

Specialpedagoger finns både som anställd personal på skolor, och de som jobbar centralt tillsammans med elevhälsans personal. De som organiseras centralt har en handledande roll som stöd för det specialpedagogiska arbetet i förskola och grundskola och grundsärskola. De har även ett nära samarbete med pedagoger och logopeder som arbetar med tal, språk och kommunikation.

Specialpedagoger som är lokalt organiserade arbetar närmare eleverna och finns oftast med i de lokala tvärprofessionella elevhälsoteamen.

Specialpedagogerna kan

  • ge konsultation och handledning till personal
  • ge stöd och rådgivning till personal och vårdnadshavare
  • ge råd om material och metoder utifrån aktuell forskning
  • arbeta med kompetensutveckling av personal
  • medverka och genomföra kartläggningar, utredningar och bedömningar inom olika specialpedagogiska områden
  • samarbeta med interna och externa aktörer
  • observera, utveckla och utvärdera metoder och arbetssätt.

Kontakt

Förskola

Anita Aspeqvist

Telefon: 010-234 52 27

anita.aspeqvist@mjolby.se


Förskola

Maria Grundström
Telefon: 010-234 62 56
maria.grundstrom@mjolby.se


Förskola

Susanne Lund
Telefon: 010-234 62 57
susanne.lund@mjolby.se


Förskola

Jane Olovsson

Telefon: 010-234 56 57
jane.olovsson@mjolby.se


Förskola

Malin Kirch

Telefon: 010-234 51 39

malin.kirch@mjolby.se


Grundskola

Therése Öfverström

Telefon: 010-234 62 58
therese.ofverstrom@mjolby.se


Grundskola och särskola

Anna Klofsten

Telefon: 010-234 53 58

anna.klofsten@mjolby.se

 

Grundskola

Elin Holmbom

Telefon: 010-234 54 34

elin.holmbom@mjolby.se

 

Grundskola

Ida Necovski

Telefon: 010-234 60 98

ida.necovski@mjolby.se


Verksamhetschef

Linda Hedlund
Telefon: 010-234 52 47

linda.hedlund@mjolby.se

Senast publicerad