Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Attefallsåtgärder

Från 2014 krävs det inte längre något bygglov om man har ett en- eller tvåbostadshus och vill:

  • uppföra en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (ett så kallat Attefallshus)
  • bygga till med maximalt 15 kvadratmeter
  • bygga två takkupor på en byggnad som inte redan har takkupor
  • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Krav på anmälan

Trots att kravet på bygglov är borttaget krävs det fortfarande att man gör en anmälan till byggnadskontoret för att få ett startbesked. När man lämnar in sin anmälan måste även ritningar och situationsplan, som baseras på en karta från byggnadskontoret, lämnas in. Innan man har fått startbeskedet får man inte påbörja byggnationen. 

Exempelritningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Exempel 1 - Fasadritning, enbostadshus.pdf 71 kB 2016-02-29 11.54
Exempel 1 - Plan-, sektion- och systemritning.pdf 321 kB 2016-02-29 11.53
Exempel 1 - Plan- fasad- och sektionsritning, garage.pdf 98 kB 2016-02-29 11.55
Exempel 2 - Fasad- och sektionsritning.pdf 81 kB 2016-02-29 11.56
Exempel 2 - Plan- och systemritning.pdf 314 kB 2016-02-29 11.57
Exempel 3 - Plan- och fasadritning.pdf 66 kB 2016-02-29 11.58
Exempel 4 - Plan- fasad- och sektionsritning.pdf 90 kB 2016-02-29 11.59
Exempel 5 - Plan- och fasadritning.pdf 104 kB 2016-02-29 11.59
Exempel 6 - Plan- fasad och sektionsritning.pdf 147 kB 2016-02-29 12.39
Exempel 7 - Plan- fasad och sektionsritning.pdf 148 kB 2016-02-29 12.40

Ingen regel utan undantag

Det finns dock vissa undantag från de nya reglerna. Till exempel så gäller de inte om din byggnad, eller området den står i, har ett kulturhistoriskt värde.

Vi hjälper dig!

Om ni vill utnyttja den nya möjligheten att bygga utan bygglov får ni gärna kontakta oss så kan vi berätta vad som gäller på er fastighet och vilka handlingar som måste lämnas in tillsammans med din anmälan.