Mjölby kommun, länk till startsidan

Hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning

Smarta hjälpmedel kan göra din vardag enklare och tryggare. Små enkla lösningar i hemmet kan vara till stor hjälp och bidrar till ökad självständighet.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få dina behov av hjälpmedel bedömda. Hjälpmedlen ska kompensera eller bevara dina funktioner. Vissa hjälpmedel är egenvårdshjälpmedel och dessa får du köpa själv till exempel utomhusrollator, strumppådragare eller duschpall.

Andra hjälpmedel kan du få förskrivet från kommunen. För att få ett hjälpmedel förskrivet behöver en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut göra en bedömning. Bedömningen görs i ditt hem oftast genom observation och samtal. Som stöd i bedömningen finns ett regelverk för hjälpmedel som är detsamma i hela Östergötland.

Alla insatser från arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast har en avgift och kommer att faktureras i efterhand.

Återlämning av hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel ombesörjs av den som fått hjälpmedel förskrivet och sker på följande platser för Mjölby kommun:

  • Hemsjukvården på Kungsvägen 65 i Mjölby klockan 8-14. Du ringer på porttelefonen så hjälper vi dig.
  • Änggården på Villagatan 1 i Skänninge klockan 8-15. Återlämningsrum finns vid receptionen i huvudentrén.

Hjälpmedel som är från syn- och hörselcentralen ska återlämnas dit.

Rehabilitering

Om du har drabbats av en sjukdom eller en skada och har behov av rehabilitering och hjälpmedel i hemmet finns möjlighet att få stöd av kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Arbetsterapeuten kan ge hjälp och stöd för att du ska klara dina vardagliga aktiviteter.

Sjukgymnast/fysioterapeut fokuserar på dina fysiska funktioner så som balans, styrka och rörlighet.

Kan du ta dig till Region Östergötlands sjukgymnast/fysioterapeut själv eller med hjälp, är det de som har ansvar att hjälpa dig med rehabilitering.

Kontakt

Rehabilitering och hjälpmedel

Telefontid med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast i kommunen är vardagar klockan 8.15-9.15 via telefonnummer: 010-234 59 87

Boka besök via vår e-tjänst

Vår e-tjänst riktar sig till dig som behöver kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, och som inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning. Om du har en skada eller sjukdom kan du få en bedömning gällande ditt behov av rehabiliteringsinsatser, hjälpmedelsbehov eller bostadsanpassning.

Du kommer att bli uppringd av arbetsterapeut eller fysioterapeut gällande din frågeställning inom tre veckor. Rehabenheten kontrollerar nytillkomna ärenden via denna e-tjänst helgfria vardagar.

Vid bokning av besök är besöket avgiftsbelagt.

Ärenden som hanteras i e-tjänsten får inte vara akuta, vid akut situation kontaktas 1177 eller 112.
Du kan inte boka tid för återlämning av hjälpmedel via den här e-tjänsten.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?