Mjölby kommun, länk till startsidan

Miljönämndens kvalitetsdeklaration för rådgivning

Miljökontoret arbetar för en hållbar utveckling genom bland annat tillsyn enligt miljöbalken och för säkra livsmedel genom kontroll enligt livsmedelslagstiftningen.

Rådgivning och information

Rådgivning och information är en del av miljökontorets uppdrag.

Inom fem arbetsdagar ska du få en bekräftelse på att vi tagit emot ärendet, tillsammans med information om handläggare och vidare hantering.

Du ska få svar på frågor om lagar och krav samt exempel på hur du kan göra för att följa reglerna och var du kan hitta mer information. Om vi inte kan besvara din fråga så hjälper vi till att lotsa dig rätt inom kommunen eller andra myndigheter.

Om vi påpekar en brist ska du få en förklaring till varför det brister och vilka risker bristen medför.

Lagar och regler inom området är ofta målstyrda och bygger på att lösningarna ska anpassas till de aktuella förhållandena, vilket för med sig att kraven i lagstiftningen kan uppfyllas på flera olika sätt och inte på ett specifikt sätt.

Frågor och synpunkter

Hjälp oss att bli bättre. Vi arbetar för att ge en god service. Vi strävar ständigt efter att förbättra verksamheten. Dina synpunkter kan hjälpa oss.


Om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill träffa oss kan du kontakta oss per telefon, e-post, via hemsidan eller brev.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?