Mjölby kommun, länk till startsidan

Miljönämndens kvalitetsdeklaration för hantering av klagomål

Mjölby kommun arbetar systematiskt med felanmälan och synpunkter.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. Miljökontoret handlägger även klagomål som rör verksamheter eller fastighetsägare som inte är kommunala.

Hanteringen av klagomål ska vara enkel, snabb, billig och rättssäker, 7 § förvaltningslagen.

Återkoppling

När du lämnar ett klagomål får du inom fem arbetsdagar en bekräftelse på att vi tagit emot klagomålet, tillsammans med information om handläggare och vidare hantering.

Vill du ha svar är det viktigt att du anger kontaktuppgifter.

Vi hanterar ditt klagomål även om du är anonym, men du får då själv kontakta miljökontoret för att få återkoppling.

Offentliga handlingar

När ditt klagomål kommer till kommunen blir den en allmän handling, den kan alltså bli offentlig.

Handläggning

Efter registrering av klagomålet informerar vi den som orsakar störningen om klagomålet. I vissa fall gör vi en inspektion på plats.

Vi kan uppmana den som orsakat störningen att undersöka och/eller åtgärda störningen. Efter tidpunkt då utredning/åtgärder ska vara utförda gör vi en uppföljning.

Om klagomålet bedöms vara obefogat avslutar vi ärendet. Du som klagat har rätt att överklaga beslut om att inga vidare åtgärder kommer att vidtas.

Ta själv kontakt med den som orsakar störningen

Många gånger kan problem lösas genom direktkontakt mellan dig som blir störd och den som orsakar störningen. Vi uppmanar ofta dig som blir störd att själv ta kontakt med den som orsakar/ansvarar för störningen.

Frågor och synpunkter

Hjälp oss att bli bättre. Vi arbetar för att ge en god service. Vi strävar ständigt efter att förbättra verksamheten. Dina synpunkter kan hjälpa oss. Om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill träffa oss kan du kontakta oss per telefon, e-post, via hemsidan eller brev.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?