Mjölby kommun, länk till startsidan

Redovisning av synpunkter

Via kommunens synpunkthantering kan invånare lämna förslag eller klagomål, ge beröm och felanmäla. Synpunkterna är en källa till förbättringar och ökar invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet.

Kommunen har ett digitalt system som underlättar för medborgare att kunna lämna synpunkter och fel samtidigt som de får snabbare svar.

År 2023 har nämnderna tillsammans rapporterat närmare 2 300 synpunkter och felanmälningar, vilket är många fler än föregående år. Antalet inkomna synpunkter och fel skiljer sig stort nämnderna emellan. De allra flesta berör felanmälningar inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Några exempel är:

  • Missfärgningar på dricksvattnet.
  • Synpunkter på vinterväghållning.
  • Säkerheten på otrygga platser.
  • Anmälan om klotter och skadegörelse.

Inkomna synpunkter, fel och klagomål har följts upp. Exempel på åtgärder som genomförts:

  • Information om bestämmelserna för viktigt meddelande till allmänheten.
  • Informations- och utbildningsinsatser för personal inom omsorgs- och socialförvaltningen i att ta emot och hantera synpunkter och klagomål.
  • Anpassat gruppträningspass efter kundönskemål.
  • Utplacering av nya papperskorgar och hundlatriner på vissa platser.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–16.30Fredag: 7.30–16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?