Mjölby kommun, länk till startsidan

Redovisning av synpunkter

Via kommunens synpunkthantering kan invånare lämna förslag eller klagomål, ge beröm och felanmäla. Synpunkterna är en källa till förbättringar och ökar invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet.

Kommunen har ett digitalt system som underlättar för medborgare att kunna lämna synpunkter och fel samtidigt som de får snabbare svar.

År 2022 har nämnderna tillsammans rapporterat drygt 1700 synpunkter och fel, vilket ligger på samma nivå som föregående år.

Antalet inkomna synpunkter och fel skiljer sig stort nämnderna emellan. De allra flesta berör felanmälningar inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Några exempel är:

  • Utebliven sophämtning.
  • Skötseln av gång- och cykelvägar samt lekplatser.
  • Användande av munskydd och visir.
  • Klagomål på buller, anmälan om klotter och underhåll av motionsspår.

Inkomna synpunkter, fel och klagomål har följts upp. Exempel på åtgärder som genomförts:

  • Borttagning av klotter.
  • Information om gällande rekommendationer avseende hantering av smittspridning.
  • Uppsättning av en bänk längs gång- och cykelvägen mellan Mjölby och Skänninge.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?