Mjölby kommun, länk till startsidan

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Här kan du läsa aktuell patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse för omsorgs- och socialförvaltningen.

Varje år görs följande rapporter av omsorgs- och socialförvaltningen.

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara detaljerad i sin beskrivning av verksamheten. Detta för att mottagaren som läser ska kunna bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har gjorts i de olika delarna av verksamheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara tillgänglig för den som vill ta del av den.

Patientsäkerhetsberättelse för Mjölby kommun 2023 Pdf, 1007 kB.

Kvalitetsberättelse

Enligt Socialstyrelsen så bör vårdgivare som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen omfattar i huvudsak områdena socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De delar som avser kommunal hälso- och sjukvård beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen.

Kvalitetsberättelsen ger en samlad bild av hur omsorgs- och socialförvaltningen har arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten under året som gått, utförda åtgärder och uppnådda resultat. Sammanfattningsvis är en kvalitetsberättelse ett viktigt verktyg för att reflektera över och förbättra verksamhetens kvalitet. Den ger en överblick över åtgärder och resultat, samt pekar på områden där förbättringar kan göras.

Kvalitetsberättelse omsorgs- och socialförvaltningen 2023 Pdf, 777.2 kB.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?