Mjölby kommun, länk till startsidan

Undersökningar

Här hittar du resultat från några av de medborgar- och kundundersökningar som vi genomför.

Årsplan för kund- och medborgarundersökningar

Årsplan för 2024 kund- och medborgarundersökningar Excel, 20.4 kB.

Medborgarundersökning

Vartannat år gör Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning åt Mjölby kommun. Resultaten blir en viktig del i kommunens planerings- och utvecklingsarbete.

Medborgarundersökningen för 2023 Pdf, 239.9 kB.

Kritik på teknik

Undersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år. I undersökningen som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) får kommuninvånarna tycka till om hur den kommunala tekniken, det vill säga skötseln av gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering samt hur kommunkommunikationen fungerar.

Resultatet från undersökningen Kritik på teknik 2022 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan.

Skolenkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen sammanställer varje år resultat från de nationella mätningarna för att kunna jämföra verksamheternas kvalitet inom hemtjänst och äldreboende.

Undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2023", särskilt boende i Mjölby Pdf, 900.1 kB.

Undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2023", hemtjänst i Mjölby Pdf, 817.5 kB.

Undersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen, särskilt boende i Mjölby 2022 Pdf, 1.6 MB.

Undersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen, hemtjänsten i Mjölby 2022 Pdf, 1.6 MB.

Vad tycker personer med funktionsnedsättning om sina insatser?

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten. Deltagandet är frivilligt och kommuner samt privata aktörer har själva bestämt inom vilka delar av verksamheterna de genomför undersökningen och alla brukare vid deltagande enheter ska erbjudas att delta. Här är resultatet för tre områden för personer med funktionsnedsättning i Mjölby kommun.

Brukarundersökning för Daglig verksamhet LSS 2022 Pdf, 316.1 kB.

Brukarundersökning för Boendestöd enligt socialtjänstlagen 2022 Pdf, 296.9 kB.

Brukarundersökning för Gruppbostad LSS 2022 Pdf, 309.4 kB.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–16.30Fredag: 7.30–16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?