Mjölby kommun, länk till startsidan

Kvalitetsdeklaration för färdtjänst

Kvalitetsdeklarationen är fastställd av kommunstyrelsen mars 2022.

Beskrivning av verksamheten

Färdtjänst, det vill säga särskild kollektivtrafik, finns för dig som har ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Precis som i den allmänna kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra. Färdtjänsten omfattar resor i Östergötlands län och utförs med personbil eller anpassat fordon och du betalar en egenavgift efter en fastställd taxa.

Det är administrativ handläggare i Mjölby kommun som beslutar om färdtjänst på delegation av kommunstyrelsen.

I Lag (1997:736) om färdtjänst finns regler för vem som har rätt till färdtjänst.

Region Östergötland ansvarar för upphandling och utförande av färdtjänst.
Regionen har ett regelverk gällande dessa resor.

Mjölby kommun har, som komplement till Region Östergötlands regelverk, riktlinjer för färdtjänst. 

Det här kan du förvänta dig

När du ansöker om färdtjänst kan du förvänta dig att:

 • Få ett beslut inom 25 arbetsdagar förutsatt att ansökan är komplett med nödvändiga utlåtanden.
 • Få en rättssäker bedömning av din ansökan enligt gällande lagstiftning.
 • All skriftlig information ska upplevas lättläslig.
 • Det är trafiksäkra fordon.
 • Föraren hjälper dig, vid behov, i och ur bilen samt är behjälplig med säkerhetsbälte.
 • Föraren är, vid behov, behjälplig från fordon till port i markplan samt hjälper dig med förflyttningshjälpmedel.
 • Du kan beviljas ledsagare om du har behov av hjälp i fordonet under resan. Ledsagare reser kostnadsfritt.
 • Du kan ta med dig medresenär. Medresenär betalar en egenavgift.
 • Barn 0 - 6 år ska legitimeras med obligatorisk ledsagare då ett minderårigt barn inte får resa utan vuxet sällskap.
 • Barn 7 - 12 år kan legitimeras med ledsagare.

Vi förväntar oss

 • Att du är folkbokförd i Mjölby kommun.
 • En fullständig och korrekt ifylld ansökan.
 • Ett läkarutlåtande vid behov.
 • Att du kontaktar kommunen om ditt behov förändras.
 • Att du meddelar om du flyttar från Mjölby kommun.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?