Mjölby kommun, länk till startsidan

Kvalitetsdeklaration för Räddningstjänst

Kvalitetsdeklarationen är fastställd januari 2012.

Vårt uppdrag
Räddningstjänstens huvudsakliga arbete är att förhindra bränder och andra olyckor, samt att begränsa skador i händelse av brand eller andra olyckor.

Vad du kan förvänta dig av oss

Innan olyckan sker – förebyggande arbete
Vi erbjuder samverkan med dig för att höja din egen beredskap att förhindra brand och att minska skador till följd av brand. Detta kan ske genom att föreslå utrustning och hur du handskas med en brand. Samverkan sker genom information, rådgivning och utbildning.

Vid nödläge 112 – Räddningsinsats
Vid en olycka hjälper vi dig med en snabb insats för att rädda liv och begränsa skadan. Vi ansvarar för att vår personal har god kompetens, att utrustningen håller god kvalitet och att insatsen genomförs på ett effektivt sätt.

Efter en olycka – uppföljning, utvärdering
Om du drabbas av en olycka som medfört en insats av räddningstjänsten så kommer vi att:

  • Lämna kontaktuppgifter på plats för att du enkelt ska kunna nå oss om du har några frågor eller synpunkter kring vår insats.

Vad vi förväntar oss av dig

Innan olyckan sker – saker att tänka på

  • Du tar kontakt med oss på räddningstjänsten om du känner dig osäker på vad du kan göra för att förbättra din säkerhet.
  • Du är uppmärksam på riskerna för olyckor i din bostad och åtgärdar brister så snart de upptäcks.
  • Du har en brandvarnare i din bostad för att kunna upptäcka en brand i god tid.
  • Du har brandsläckare för att kunna göra ett första ingripande i väntan på vår ankomst.
  • Du planerar för hur du ska kunna ta dig ut på ett säkert sätt vid en ev. brand.

Besök gärna Mjölby kommuns hemsida mjolby.se och vidare in på Trygg och säker där du kan läsa om tips för att förbättra din säkerhet.

Vid nödläge – Räddningsinsats
Du möter räddningstjänsten och beskriver vad som hänt och vad som är viktigt för oss att veta, som exempelvis

  • Finns det personer i fara?
  • Finns det någon brandfarlig vara eller gas?

Efter en olycka – uppföljning, utvärdering

  • Du tar kontakt med oss om det finns behov som vår personal kan hjälpa till med. Jourhavande brandmästare nås på 010-234 54 05.

Det bästa brandskyddet i en bostad är en fungerande brandvarnare!

Kontakt

Räddningstjänsten

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?