Mjölby kommun, länk till startsidan

Omsorgs- och socialförvaltning

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

Inom omsorgs- och socialförvaltningen arbetar omkring 800 personer som tillsammans utvecklar och driver verksamheten. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorg

Utredning, råd, stöd och behandling samt ekonomiskt bistånd, integration, arbetsmarknad, flyktingmottagning, stödboende och HVB.

Hälso- och sjukvård

Korttidsboende, rehabilitering, hjälpmedel och trygg hemgång.

Äldre

Vårdboenden, trygghetsboenden, mötesplatser, hemtjänst och boendestöd.

Funktionsnedsättning

Daglig verksamhet, gruppbostäder och planeringsenheten samt socialpsykiatri.

Kontakt

Förvaltningschef

Päivi Pannula

Telefon via Medborgarservice: 010-234 50 00

paivi.pannula@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?