Mjölby kommun, länk till startsidan

Omsorgs- och socialförvaltning

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

Inom omsorgs- och socialförvaltningen arbetar omkring 800 personer som tillsammans utvecklar och driver verksamheten. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorg

Biståndsprövningar, råd, stöd och behandling, integration, arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning, stödboende och HVB.

Hemtjänst och hälso- och sjukvård

Hemtjänst, trygghetsvärdar på trygghetsboende och mötesplatser, trygg hemgång samt hälso- och sjukvård i ordinärt boende, särskilt boende och inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Äldre

Vårdboenden, korttidsboende och anhörigstöd.

Funktionsnedsättning

Daglig verksamhet, gruppbostäder och socialpsykiatri.

Kontakt

Förvaltningschef

Päivi Pannula
Telefon via Medborgarservice: 010-234 50 00
E-post via: social@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?