Mjölby kommun, länk till startsidan

Samhällsbyggnadsförvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningen ansvarar för kommunens vatten- och avloppssystem, avfallshantering, gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och andra offentliga miljöer. Här ingår även kommunala fastigheter, som förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader. Även måltidsservice och kommunal lokalvård hör till samhällsbyggnadsförvaltningen. I uppdraget ingår även hanteringen av ny- och ombyggnader, hyresavtal för äldreboenden, kommunens fysiska planering, kart- och mätfunktioner, GIS (geografiska informationssystem) och räddningstjänstens verksamhet.

Kontakt

samhallsbyggnad@mjolby.se

Förvaltningschef

Johan Cöster
Telefon: 010-234 50 08

johan.coster@mjolby.se

Fastighetschef

Viktor Broomé
Telefon: 010-234 53 92

viktor.broome@mjolby.se

Gatu- och parkchef

Louise Sandstedt
Telefon: 010-234 59 90

louise.sandstedt@mjolby.se

Måltids- och lokalvårdschef

Marie-Louise Nydahl
Telefon: 010-234 58 77

marie-louise.nydahl@mjolby.se

Vatten-, avlopp- och avfallschef

Maritha Hörsing
Telefon: 010-234 60 48

maritha.horsing@mjolby.se

Administrativ chef

Velid Jahic
Telefon: 010-234 50 23

velid.jahic@mjolby.se

Stadsbyggnadschef

Tf Johan Cöster
Telefon: 010-234 50 08

johan.coster@mjolby.se

Räddningschef

Johan Forsgren
Telefon: 010-234 54 02

johan.forsgren@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?