Mjölby kommun, länk till startsidan

Kultur- och fritidsförvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen, som lyder under kultur- och fritidsnämnden, skapar möjligheter för kommunens invånare att uppleva och delta i ett mångsidigt fritids- och kulturliv.

Förvaltningen består av fem verksamheter:

  • Allmän kultur- och fritidsverksamhet: ansvarar bland annat för frågor inom det allmänna kultur- och fritidsområdet såsom föreningsliv, studieförbund, friluftsliv, aktivitetsplatser, badplatser, destinationsutveckling och arrangemang.
  • Bibliotek: ansvarar för biblioteksverksamheten i Mjölby, Mantorp, Skänninge, Väderstad samt för turistinformation.
  • Kulturskola: ansvarar för kulturaktiviteter för barn och unga 6-20 år inom musik, bild och form, drill, dans, film och digitalt musikskapande.
  • Lundbybadet: ansvarar för drift av kommunens badanläggning och bedriver bland annat simundervisning och ett brett träningsutbud.
  • Verksamhet fritid: ansvarar för fritidgårdsverksamheten för unga i Mjölby, Mantorp, Skänninge, träffpunkt Väderstad samt fritidsgårdsverksamhet Zenit för äldre 65+, ungdomslotsverksamhet och Fritidsbanken – utlån av aktivitetsutrustning.

Kontakt

kulturofritid@mjolby.se

Förvaltningskontoret

Kultur- och fritidschef

Åsa-Karin Svensson
Telefon: 010-234 51 01

asa-karin.svensson@mjolby.se

 

Allmän kultur- och fritid:

Administrativ chef/strateg: Marie Ljung
Telefon: 010-234 68 99

marie.ljung@mjolby.se

 

Bibliotek:

TF enhetschef: Anna Hagelin

Telefon: 010-234 56 28

anna.hagelin@mjolby.se

 

Kulturskola:

Enhetschef: Tina Herrgårdh

Telefon: 010-234 57 30

catrine.herrgardh@mjolby.se

 

Lundbybadet:

Enhetschef: Ellinor Werner

Telefon: 070-225 42 52

ellinor.werner@mjolby.se

 

Verksamhet fritid:

Enhetschef: Joachim Thörn

Telefon: 010-234 56 61

joachim.thorn@mjolby.se

 

Enhetschef: Britt-Louise Roth

Telefon: 010-234 51 65

britt-louise.roth@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?