Mjölby kommun, länk till startsidan

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är kansli åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden.

Förvaltningens kontor och avdelningar tar initiativ till och driver frågor i hela kommunen. I uppdraget ingår att ge stöd till kommunens politiska organisation och till andra förvaltningar.

Ledning

Kommundirektör
Andreas Capilla
Telefon: 010-234 51 35
andreas.capilla@mjolby.se

Ekonomiavdelningen

Avdelningen arbetar med budget, ekonomistyrning, bokslut, ekonomisk uppföljning, jämförelser med andra kommuner samt kassa- och kravhantering.

Ekonomichef
Maria Åhström
Telefon: 010-234 51 27
maria.ahstrom@mjolby.se

It- och digitaliseringsavdelningen

It- och digitaliseringsavdelningen är en gemensam avdelning för Mjölby och Vadstena kommuner. It- och digitaliseringsavdelningen leder och stödjer kommunernas utveckling inom it och digitalisering.

It-chef
Henrik Halvorsen
Telefon: 010-234 59 30
henrik.halvorsen@mjolby.se

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kansli för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Kontoret ansvarar för hållbar utveckling, trygghet och säkerhet, övergripande administration, verksamhetsutveckling samt energi- och klimat.

Biträdande kommundirektör
Carina Brofeldt
Telefon: 010-234 51 56
carina.brofeldt@mjolby.se

Medborgarservice

Medborgarservice ansvarar för Mjölby och Vadstena kommuners telefonväxel samt centralarkiv, föreningsarkiv och den interna post- och reprofunktionen i Mjölby kommun.

Enhetschef Medborgarservice
Maria Karlsson
Telefon: 010-234 50 68
maria.karlsson@mjolby.se

HR- och löneavdelningen

HR- och löneavdelningen arbetar med personalstrategiska frågor och ger stöd till förvaltningarna.

HR-chef
Yvonne Stolt
Telefon: 010-234 51 24
yvonne.stolt@mjolby.se

Marknads- och kommunikationsavdelning

Avdelningen ansvarar för Mjölby kommuns marknadsföring och profilering, övergripande kommunikationsfrågor och landsbygdsfrågor.

Marknads- och kommunikationschef
Eva Rådander
Telefon: 010-234 51 13
eva.radander@mjolby.se

Näringslivskontoret

Näringslivskontoret arbetar för att Mjölby kommun ska ha ett bra näringslivsklimat, samt med frågor kopplade till företagsetableringar.

Näringslivschef
Hanna Hammarlund
Telefon: 010-234 50 11
hanna.hammarlund@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?