Mjölby kommun, länk till startsidan

Sophämtning

Varje dag töms tusen soptunnor i kommunen. Här kan du som är kund hitta allt som rör sophämtning. När töms mitt kärl? Vad händer vid storhelger? Hur underlättar jag för chauffören?

Dummybild

När kommer sopbilen?

Den enklaste vägen du går för att se när du har tömning av ditt sopkärI är via e-tjänsten Länk till annan webbplats.. I e-tjänsten kan du även ladda ner och spara tömningsdagarna som en PDF.

De flesta enfamiljshushåll har sophämtning varannan vecka, vilket innebär att sopbilen kommer samma veckodag antingen udda eller jämn vecka hela året. På många ställen kommer sopbilen vid ungefär samma tidpunkt på dagen, men du ska ändå alltid ställa ut ditt kärl senast klockan 6 på hämtningsdagen.

Vi hämtar oftast dina sopor på ordinarie veckodag under flera av årets helgdagar. Årets ändrade sopdagar kan du se nedan i tabellen. Vi informera även förändringar i hämtningsdagar via Facebook.

Ändrade sophämtningsdagar 2024

Ändrade sophämtningsdagar

Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Midsommarafton, fredag den 21 juni, 2024

Söndag den 23 juni, 2024

Julafton, tisdag 24 december, 2024

Lördag den 21 december, 2024

Juldagen, onsdag 25 december, 2024

Söndag den 22 december, 2024

Nyårsafton, tisdag 31 december, 2024

Lördag den 28 december 2024

Nyårsdagen, onsdag 1 januari, 2024

Söndag den 29 december, 2024

Du vet väl också om att du i Hållbarhetskalendern kan se alla planerade förändringar för sophämtningen?

Dispenser

Du kan ansöka om förlängt hämtningsintervall och uppehåll från hämtningen av hushållsavfall hos miljönämnden. Bor du i Ödeshögs kommun ansöker du om gemensamt sopkärl hos miljönämnden.

Hur byter jag storlek på mitt kärl?

Logga in i vår e-tjänst Länk till annan webbplats. för att se tömningsschema för ditt sopkärl. I e-tjänsten kan du även ändra till ett större eller mindre sopkärl.

Sophämtning vid snö och halka

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall vintertid behöver kärlen stå lättillgängliga vid vägkanten och påsarna får inte vara fastfrusna. Ibland fryser sopor fast och blir kvar i kärlet även om vi försökt att tömma dina sopor. Om du undviker lösa sopor i kärlet och inte trycker ihop påsarna så mycket minskar risken för fastfrysning. Det är också viktigt att kärlen inte står i vägen för plogbilen eller andra trafikanter. Det är fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren som ska se till att hålla transportvägen fram till avfallsbehållarens hämtnings-och tömningsplats i farbart skick. Genom att följa våra tips nedan så kan du underlätta din sophämtning i vinter.

Förbered för sophämtning vid snö och halka

Ta bort snö från kärlen

Se till att locken på kärlen är snöfria när du ställer ut dem inför sophämtningen. Sopa av snö och is från kärlet innan sophämtningen.

Skotta och sanda runt kärlen

Vi kan inte tömma kärl som står i, ovanpå eller bakom snövallar. Kärlen måste stå plant och upprätt i nivå med vägen. Skotta så att det är fritt runtom och bakom kärlen. För att underlätta för dig själv är det bra att skotta varje gång det har snöat.

Sanda runt kärlen vid behov, särskilt viktigt om dina kärl står i en backe.

Dragväg måste vara skottad och sandad

I de fall dina kärl ska dras fram till sopbilen av chauffören måste dragvägen vara skottad och halkfri. Tänk även på att hålla rent från snö framför trösklar till soprum eller sopskåp så att det är lätt att öppna dörrarna och dra ut kärlen.

Därför får sopbilen problem att ta sig fram vintertid

Vintertid kan dåligt snöröjda vägar och halka göra att sopbilen får svårt att köra och fastnar på vägar där andra bilar tar sig fram. Det är ganska vanligt att kunder ifrågasätter varför sopbilen kör fast när dom själva tar sig fram utan problem. Här förklarar vi varför det är så:

Sopbilen är tung

En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida finns det inget som stoppar den. Chauffören har både ansvaret och rättigheten att bedöma om det ens är möjligt att köra på en väg, säkerheten både för den som kör och omgivningen är alltid viktigast.

Varma däck smälter snön

Medan sopbilen kör blir däcken varma. Om det är vinterväglag och sopbilen stannar i en uppförsbacke för att tömma kärl smälter snön under däcken. Då kan det bli extrem halt och mycket svårt för sopbilen att kunna köra vidare.

Svårt att komma loss

Om du själv har kört bil vintertid vet du att när det är moddigt, spårigt eller dåligt plogat så gäller det att hålla jämn fart och inte stanna eller sänka farten för att inte fastna.

Eftersom sopbilarna måste stanna vid varje sopkärl riskerar de att hamna i den situationen hela tiden. För att nå kärlen måste sopbilen dessutom ofta köra längre till höger på vägen och då kan de inte alltid köra i de spår som kanske redan finns på vägbanan.

Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30–12, 13.30–15.30

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?