Mjölby kommun, länk till startsidan

Sophämtning

Varje dag töms tusen soptunnor i kommunen. Här kan du som är kund hitta allt som rör sophämtning. När töms mitt kärl? Vad händer vid storhelger? Hur underlättar jag för chauffören?

När kommer sopbilen?

Den enklaste vägen du går för att se när du har tömning av ditt sopkärI är via e-tjänsten Länk till annan webbplats.. I E-tjänsten kan du även ladda ner och spara tömningsdagarna som en PDF.

De flesta enfamiljshushåll har sophämtning varannan vecka, vilket innebär att sopbilen kommer samma veckodag antingen udda eller jämn vecka hela året. På många ställen kommer sopbilen vid ungefär samma tidpunkt på dagen, men du ska ändå alltid ställa ut ditt kärl senast klockan 6 på hämtningsdagen.

Vi hämtar oftast dina sopor på ordinarie veckodag under flera av årets helgdagar. Årets ändrade sopdagar kan du se nedan i tabellen. Vi informerar även förändringar i hämtningsdagar via Facebook.

Ändrade sophämtningsdagar 2024

Ändrade sophämtningsdagar

Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Midsommarafton, fredag den 21 juni, 2024

Söndag den 23 juni, 2024

Julafton, tisdag 24 december, 2024

Lördag den 21 december, 2024

Juldagen, onsdag 25 december, 2024

Söndag den 22 december, 2024

Nyårsafton, tisdag 31 december, 2024

Lördag den 28 december 2024

Nyårsdagen, onsdag 1 januari, 2024

Söndag den 29 december, 2024

Du vet väl också om att du i Hållbarhetskalendern kan se alla planerade förändringar för sophämtningen?

Hur byter jag storlek på mitt kärl?

Logga in i vår e-tjänst Länk till annan webbplats. för att se tömningsschema för ditt sopkärl. I e-tjänsten kan du även ändra till ett större eller mindre sopkärl.

Dispenser

Du kan ansöka om förlängt hämtningsintervall och uppehåll från hämtningen av hushållsavfall hos miljönämnden.

Sophämtning vid snö och halka

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall vintertid behöver kärlen stå lättillgängliga vid vägkanten och påsarna får inte vara fastfrusna. Om du undviker lösa sopor i kärlet och inte trycker ihop påsarna så mycket minskar risken för fastfrysning. Det är också viktigt att kärlen inte står i vägen för plogbilen eller andra trafikanter. Det är fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren som ska se till att hålla transportvägen fram till avfallsbehållarens hämtnings-och tömningsplats i farbart skick. Genom att följa våra tips nedan så kan du underlätta din sophämtning i vinter.

Förbered för sophämtning

  • Ta bort snö och is från kärlen
  • Skotta och sanda omkring kärlen
  • Se till att kärlet inte står ovanpå eller bakom snövallar
  • Skotta och sanda eventuell dragväg

Andra utmaningar för sopbilen

Vintertid kan dåligt snöröjda vägar och halka göra att sopbilen får svårt att köra och fastnar på vägar där andra bilar tar sig fram. Nedan förklarar vi varför det är så.

  • Sopbilens tyngd ökar risken för att det ska ta stopp i en backe och att fordonet börjar glida
  • Däcken värms upp under körning, vilket kan smälta snön och orsaka extrem halka
  • Sopbilen gör många stopp och detta ökar risken för att fastna
  • För att komma åt vissa kärl kan sopbilen behöva avvika från vägbanans spår och därmed fastna

Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30–12, 13.30–15.30

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?