Mjölby kommun, länk till startsidan

Jaktavfall - Hantering och sortering

Jaktavfall i små mängder kan lämnas i sopkärlet om det förpackas väl. Jaktavfall i större mängd än att det som ryms i kärlet är inte ett hushållsavfall och kan inte lämnas till kommunens återvinningscentral.

Älg som ligger ner på marken

Bestämmelser kring hur hushållens avfall ska hanteras i Mjölby Kommun finns i kommunens avfallsföreskrifter. Enligt dessa ska jaktavfall, från jakt för egen konsumtion och som fritidssyssla förpackas väl och läggas i det egna sopkärlet. Jaktavfall i större mängd, än att det får plats i sopkärlet är inte ett hushållsavfall och hanteras därför inte av kommunens renhållare. Det innebär att större mängder jaktavfall inte är tillåtet att lämna på återvinningscentralen.

Detta avfall kan i stället grävas ner på lämplig plats. Kontakta Miljökontoret för mer information och diskussion kring vad som anses vara en lämplig plats.

Är det inte lämpligt att gräva ner avfallet, exempelvis vid oro för smitta, kontaktas en entrepenör som har tillstånd att hantera döda djur. Svensk lantbrukstjänst har ett rikstäckande nätverk av entrepenörer som kan hjälpa till.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Öppettider medborgarservice
Måndag- torsdag klockan 7.30-16.30Fredag klockan 7.30-16
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?