Mjölby kommun, länk till startsidan

Avgifter, regler och abonnemang

I kommunen finns en renhållningsordning. Den består av föreskrifter om vad som gäller för avfallshanteringen och en avfallsplan. Det finns även två taxor där det står vad allt kostar och vad som ingår i dessa taxor.

Taxa för kommunens avfallshantering

Som villaägare betalar du en grundavgift, den är lika stor för alla. Du betalar också en hämtnings- och behandlingsavgift, hur stor den summan blir beror på storleken på sopkärlet och hur ofta soporna hämtas. I avgifterna som du betalar ingår också att du kan lämna en viss mängd avfall på Hulje återvinningscentral.

Som hyresgäst i ett flerfamiljshus betalar du oftast dina avgifter via hyran. Du kan också lämna en viss mängd avfall på Hulje återvinningscentral.

Som företagare eller verksamhetsutövare betalar du en lägre grundavgift än vad privatpersoner gör. Därför ska du betala när du lämnar avfall på Hulje återvinningscentral.

Avfallsstaxa för Mjölby kommun Pdf, 435.6 kB.

Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun Pdf, 271.6 kB.


Avgifter för vanligaste abonnemangen i svenska kronor inklusive moms.


HämtningsintervallGrund-avgiftKärl­storlek
140 literKärl­storlek
190 literVarannan vecka
(26 gånger per år)8509601 730Var fjärde vecka
(13 gånger per år)850715Du kan ansöka om förlängt sophämtningsintervall hos miljönämnden. För att få förlängt intervall måste du ta hand om ditt avfall på ett sätt som inte utsätter människor eller miljö för olägenheter. Det är viktigt att du anger orsak till varför du ansöker samt motiverar varför du inte behöver så tät sophämtning.

 

Ansök om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall Pdf, 269.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Bra att veta:

 • Förlängt hämtningsintervall för fritidsbostäder beviljas utifrån säsong (1 maj – 30 september).
 • För att bevilja förlängt sophämtningsintervall behöver du kompostera matavfallet. Kompostering av matavfall är anmälningspliktigt. Anmälan göra genom blanketten: Anmälan om kompost Pdf, 513.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Beslutet om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan återkallas om avfallet på fastigheten inte behandlas på ett godtagbart sätt.

Du kan ansöka om uppehåll från hämtningen av hushållsavfall hos miljönämnden. Uppehåll innebär att sopkärlet inte töms under den tiden som du har angivit. Det kallas att du får dispens. Du slipper då betala hämtningsavgiften, men den fasta avgiften måste alla hushåll betala.

 

Ansök om uppehåll från hämtning av hushållsavfall Pdf, 340.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Bra att veta:

 • Ett uppehåll medges i minst i tre sammanhängande månader och som högst i fem år. Ett slutdatum måste finnas med. För fritidshus gäller hämtningsperioden 1 maj – 30 september.
 • För att beviljas ett uppehåll krävs att ansökan avser en obebodd bostad, så att inget avfall kan uppstå på fastigheten. Om din ansökan gäller en bostad där du eller någon annan ibland sover eller äter kan du istället ansöka om förlängt hämtningsintervall.
 • Ansökan gäller inte retroaktivt.
 • Beviljande undantag kan upphävas om föreskrifterna inte följs.

Du kan ansöka om att dela sopkärl med grannen. Vem som beviljar tillstånd beror på vilken kommun du bor i:

För boende i Ödeshögs kommun gäller följande regler:

 • För att beviljas gemensam avfallsbehållare måste det gälla två närboende fastigheter.
 • Beslut om nyttjande av gemensam avfallsbehållare medges som högst i fem år per ansökningstillfälle.
 • Föreskrifterna om fyllnadsgrad och vikt ska vid gemensam avfallsbehållare inte överskridas.
 • Ena fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren ska ansvara. för uppställningsplats
 • Beslutet om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om föreskrifterna inte följs.
 • Den gemensamma avfallsbehållaren får inte innebär risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön

Mjölby kommun: VA Avfall
Telefonnummer: 010-234 52 33
E-postadress: TKDebitering@mjolby.se

 

Boxholm kommun: AB Boxholmsteknik
Telefonnummer: 0142‑896 94
E‑postadress: info@boxholmshus.se

Du kan ansöka om dispens från renhållningsföreskrifterna hos miljökontoret. Det kan exempelvis handla om ett utökat hämtningsintervall på grund av kompostering eller uppehåll i hämtning.

När det gäller uppehåll i hämtning av hushållsavfall innebär inte total avgiftsbefrielse för renhållning, utan endast befrielse från hämtnings- och behandlingsavgift. Detta eftersom beslut om sortering av visst avfall förutsätter att kommunen tillhandahåller och därmed har kostnader för bland annat återvinningsstationer samt mottagning av hushållens farliga avfall, kylmöbler samt grovavfall med mera. Miljönämnden prövar inte avgiftsbefrielse. För ytterligare information om avgiftsbefrielse kontakta din renhållare.

 

När du fyller i blanketten är det viktigt att du uppfyller de lagkrav som finns. Till exempel ska avfall tas om hand på den plats där den uppstår, det vill säga det är inte tillåtet att privat transportera avfall till annan kommun/bostad. Kontrollera blanketten innan du skickar in den så att alla efterfrågade uppgifter finns med.

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har från den 1 januari 2021 en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.

Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

 

För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30–12, 13.30–15.30

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?