Mjölby kommun, länk till startsidan

Avgifter, regler och abonnemang

I kommunen finns en renhållningsordning. Den består av föreskrifter om vad som gäller för avfallshanteringen och en avfallsplan. Det finns även två taxor där det står vad allt kostar och vad som ingår i dessa taxor.

Taxa för kommunens avfallshantering

Som villaägare betalar du en grundavgift, den är lika stor för alla. Du betalar också en hämtnings- och behandlingsavgift, hur stor den summan blir beror på storleken på sopkärlet och hur ofta soporna hämtas. I avgifterna som du betalar ingår också att du kan lämna en viss mängd avfall på Hulje återvinningscentral.

Som hyresgäst i ett flerfamiljshus betalar du oftast dina avgifter via hyran. Du kan också lämna en viss mängd avfall på Hulje återvinningscentral.

Som företagare eller verksamhetsutövare betalar du en lägre grundavgift än vad privatpersoner gör. Därför ska du betala när du lämnar avfall på Hulje återvinningscentral.

Avfallsstaxa för Mjölby kommun Pdf, 435.6 kB.

Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun Pdf, 271.6 kB.


Avgifter för vanligaste abonnemangen i svenska kronor inklusive moms.


HämtningsintervallGrund-avgiftKärl­storlek
140 literKärl­storlek
190 literVarannan vecka
(26 gånger per år)8509601 730Var fjärde vecka
(13 gånger per år)850715Föreskrifterna kan enkelt kallas för kommunens lag på avfallsområdet och beskriver vad som gäller i kommunen.

Föreskrifter om avfallshantering Pdf, 105.9 kB.

Dispenser och undantag

Du kan ansöka om dispens från renhållningsföreskrifterna hos miljökontoret. Det kan exempelvis handla om ett utökat hämtningsintervall på grund av kompostering eller uppehåll i hämtning.

När du fyller i blanketten är det viktigt att du uppfyller de lagkrav som finns. Till exempel ska avfall tas om hand på den plats där den uppstår, det vill säga det är inte tillåtet att privat transportera avfall till annan kommun/bostad. Kontrollera blanketten innan du skickar in den så att alla efterfrågade uppgifter finns med.


Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har från den 1 januari 2021 en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor.


Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.


För dig som kommuninvånare innebär det att alla frågor som ryms inom miljö- och hälsoskyddsområdet kommer att hanteras av det gemensamma miljökontoret för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.


Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall

 • För att beviljas förlängt sophämtningsintervall krävs att du tar hand om ditt avfall på ett sätt som inte utsätter människor eller miljö för olägenhet. Därför är det viktigt att du kryssar och fyller i orsak till varför du ansöker om förlängt hämtningsintervall samt motiverar varför du inte behöver så tät sophämtning.
 • Förlängt hämtningsintervall för fritidsbostäder beviljas utifrån säsong (1 maj – 30 september).
 • Beslutet om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan återkallas om avfallet på fastigheten inte behandlas på ett godtagbart sätt.

Uppehåll från hämtning av hushållsavfall

 • Ett uppehåll medges i minst i tre sammanhängande månader och som högst i fem år. Ett slutdatum måste finnas med. För fritidshus gäller hämtningsperioden 1 maj – 30 september.
 • För att beviljas ett uppehåll krävs att ansökan avser en obebodd bostad, så att inget avfall kan uppstå på fastigheten. Om din ansökan gäller en bostad där du eller någon annan ibland sover eller äter kan du istället ansöka om förlängt hämtningsintervall.
 • Ansökan gäller inte retroaktivt.
 • Beviljande undantag kan upphävas om föreskrifterna inte följs.
 • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall innebär inte total avgiftsbefrielse för renhållning, utan endast befrielse från hämtnings- och behandlingsavgift. Detta eftersom beslut om sortering av visst avfall förutsätter att kommunen tillhandahåller och därmed har kostnader för bland annat återvinningsstationer samt mottagning av hushållens farliga avfall, kylmöbler samt grovavfall med mera. Miljönämnden prövar inte avgiftsbefrielse. För ytterligare information om avgiftsbefrielse kontakta din renhållare.

Ansökan om gemensam avfallsbehållare

Du kan ansöka om gemensam avfallsbehållare hos miljökontoret om du är bosatt inom Ödeshögs kommun. I Mjölby kommun ansöker du om gemensam avfallsbehållare hos Samhällsbyggnadsnämnden och i Boxholms kommun ansöker du om gemensam avfallsbehållare hos AB Boxholmsteknik.


Mjölby kommun: VA Avfall
Telefonnummer: 010-234 52 33
E-postadress: TKDebitering@mjolby.se


Boxholm kommun: AB Boxholmsteknik
Telefonnummer: 0142‑896 94
E‑postadress: info@boxholmshus.se


För att beviljas gemensam avfallsbehållare i Ödeshögs kommun:

 • För att beviljas gemensam avfallsbehållare måste det gälla två närboende fastigheter.
 • Beslut om nyttjande av gemensam avfallsbehållare medges som högst i fem år per ansökningstillfälle.
 • Föreskrifterna om fyllnadsgrad och vikt ska vid gemensam avfallsbehållare inte överskridas.
 • Ena fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren ska ansvara. för uppställningsplats
 • Beslutet om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om föreskrifterna inte följs.
 • Den gemensamma avfallsbehållaren får inte innebär risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30- 12, 13.30-15.30

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?