Mjölby kommun, länk till startsidan

Avgifter, regler och abonnemang

I kommunen finns en renhållningsordning. Den består av föreskrifter om vad som gäller för avfallshanteringen och en avfallsplan. Det finns även två taxor där det står vad allt kostar och vad som ingår i dessa taxor.

Taxa för kommunens avfallshantering

Som villaägare betalar du en grundavgift, den är lika stor för alla. Du betalar också en hämtnings- och behandlingsavgift, hur stor den summan blir beror på storleken på sopkärlet och hur ofta soporna hämtas. I avgifterna som du betalar ingår också att du kan lämna en viss mängd avfall på Hulje återvinningscentral.

Som hyresgäst i ett flerfamiljshus betalar du oftast dina avgifter via hyran. Du kan också lämna en viss mängd avfall på Hulje återvinningscentral.

Som företagare eller verksamhetsutövare betalar du en lägre grundavgift än vad privatpersoner gör. Därför ska du betala när du lämnar avfall på Hulje återvinningscentral.

Avfallstaxa 2024

Avfallstaxan för 2024 börjar att gälla den 1 januari.

Avfallstaxa för Mjölby kommun Pdf, 438.7 kB.

Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun Pdf, 271 kB.

Avgifter för vanligaste abonnemangen i svenska kronor inklusive moms.


HämtningsintervallGrund-avgiftKärl­storlek
140 literKärl­storlek
190 literVarannan vecka
(26 gånger per år)8901001 810Var fjärde vecka
(13 gånger per år)890750Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30–12, 13.30–15.30

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?