Mjölby kommun, länk till startsidan

Kompostering av hushållsavfall

Ungefär hälften av allt vi slänger i soppåsen är organiskt avfall som kan förmultna. Genom kompostering kan avfallet omvandlas till en resurs i form av näringsrik jord. I komposten bryter mikroorganismer och maskar ned avfallet.

Vill du kompostera ditt matavfall?

Alla som vill får kompostera matavfall. Du behöver inget tillstånd, dock krävs att du gör en anmälan till miljönämnden om att du tänker kompostera köksavfall. Tänker du endast kompostera trädgårdsavfall får detta ske utan anmälan. För kompostering av hushållsavfall gäller att behållaren ska vara sluten och anpassad för året-runt-bruk.

Självklart gäller att all kompostering ska ske så att inga olägenheter för omgivningen uppstår. Det ska då ske så att exempelvis inte dålig lukt eller ökad mängd skadedjur uppstår. Inte nog med att du får en fin och näringsrik jord som kan användas i trädgården, minskar du också mängden avfall som annars hade hamnat i sopkärlet. Detta innebär att de som komposterar sitt köksavfall har möjlighet att få ett förlängt hämtningsintervall av hushållsavfallet, vilket medför att du betalar en lägre kostnad för din sophämtning.

Behandlingen av anmälan är gratis för mindre komposter.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30–12, 13.30–15.30

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?