Mjölby kommun, länk till startsidan

Uppehåll i hämnting av sopkärl

Du kan ansöka om uppehåll från hämtningen av hushållsavfall hos miljönämnden. Uppehåll innebär att sopkärlet inte töms under den tiden som du har angivit. Det kallas att du får dispens. Du slipper då betala hämtningsavgiften, men den fasta avgiften måste alla hushåll betala.

Bra att veta:

  • Kom ihåg att fylla i vilket tidsintervall ert uppehåll avser. För Mjölby och Boxholms kommuner kan ett uppehåll gälla minst i tre sammanhängande månader och som högst i fem år. För Ödeshögs kommun kan ett uppehåll gälla minst i sex sammanhängande månader och som högst i fem år. Ett slutdatum måste finnas med. För fritidshus gäller hämtningsperioden 1 maj – 30 september.
  • För att beviljas ett uppehåll krävs att ansökan avser en obebodd bostad, så att inget avfall kan uppstå på fastigheten. Om din ansökan gäller en bostad där du eller någon annan ibland sover eller äter kan du istället ansöka om förlängt hämtningsintervall.
  • Ansökan om uppehåll i hämtning ska ske skriftligt från fastighetsinnehavaren.
  • Ansökan gäller inte retroaktivt.
  • Beviljande undantag kan upphävas om föreskrifterna inte följs.
  • När du fyller i blanketten är det viktigt att du uppfyller de lagkrav som finns. Till exempel ska avfall tas om hand på den plats där den uppstår, det vill säga det är inte tillåtet att privat transportera avfall till annan kommun/bostad. Kontrollera blanketten innan du skickar in den så att alla efterfrågade uppgifter finns med.

Avgift

När det gäller uppehåll i hämtning av hushållsavfall innebär inte total avgiftsbefrielse för renhållning, utan endast befrielse från hämtnings- och behandlingsavgift. Detta eftersom beslut om sortering av visst avfall förutsätter att kommunen tillhandahåller och därmed har kostnader för bland annat återvinningsstationer samt mottagning av hushållens farliga avfall, kylmöbler samt grovavfall med mera. Miljönämnden prövar inte avgiftsbefrielse. För ytterligare information om avgiftsbefrielse kontakta din renhållare.

Miljökontorets roll

Undantag från renhållningsordningens bestämmelser i Ödeshög gällande gemensam avfallsbehållare prövas av miljönämnden. Renhållningsordningen för Ödeshögs
kommun är antagen kommunfullmäktige 2017-03-06. Utan från renhållningsordningens bestämmelser i Mjölby och Boxholms kommuner gällande avfallsbehållare prövas
av renhållningsansvarig nämnd. Renhållningsordningen för Mjölby kommun är fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-16 och för Boxholms kommun fastställd av
kommunfullmäktige 2016-02-15.

Renhållare

Om du har några frågor avseende faktura, ditt sopkärl eller övrigt om sophämtning är det renhållaren du ska kontakta.

Mjölby kommun: VA Avfall
Telefonnummer: 010-234 52 33
E-postadress: TKDebitering@mjolby.se

Boxholm kommun: AB Boxholmsteknik
Telefonnummer: 0142-896 94
E-postadress: info@boxholmshus.se

Ödeshög kommun: Ödeshögsbostäder AB
Telefonnummer: 0144-353 00
E-postadress: odeshogsbostader@odeshog.se

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?