Mjölby kommun, länk till startsidan

Förlängt hämtningsintervall av sopor

Du kan ansöka om förlängt sophämtningsintervall hos miljönämnden. För att få förlängt intervall måste du ta hand om ditt avfall på ett sätt som inte utsätter människor eller miljö för olägenheter. Det är viktigt att du anger orsak till varför du ansöker samt motiverar varför du inte behöver så tät sophämtning.

För att beviljas förlängt hämtningsintervall behöver du fylla i blanketten korrekt. Detta påskyndar handläggningsprocessen. Du måste även uppfylla de lagkrav som finns. Till exempel ska du ta hand om avfallet på den plats där den uppstår och det är inte tillåtet att privat transportera avfall till annan kommun/bostad.

Bra att veta:

  • Förlängt hämtningsintervall för fritidsbostäder beviljas utifrån säsong (1 maj – 30 september).
  • För att bevilja förlängt sophämtningsintervall behöver du kompostera matavfallet. Kompostering av matavfall är anmälningspliktigt. Anmälan göra genom blanketten: Anmälan om kompostPdf, 513.6 kB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 513.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Beslutet om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan återkallas om avfallet på fastigheten inte behandlas på ett godtagbart sätt.
  • För att beviljas förlängt sophämtningsintervall krävs att ni tar hand om ert avfall på ett sätt som inte utsätter människor eller miljö för olägenhet. Därför är det viktigt att ni kryssar/fyller i orsak till förlängt hämtningsintervall och motiverar varför ni inte behöver så tät sophämtning.

Miljökontorets roll

Miljökontoret prövar ansökningar för avfallsdispenser utifrån avfallsförordningen (2020:614), miljöbalken (1998:808) och våra kommuners lokala avfallsföreskrifter. Renhållningsordningen för Mjölby kommun är fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015, för Boxholms kommun den 15 februari 2016 och Ödeshögs kommun den 6 mars 2017.

Renhållare

Om du har några frågor avseende faktura, ditt sopkärl eller övrigt om sophämtning är det renhållaren du ska kontakta:

Mjölby kommun: VA Avfall
Telefonnummer: 010-234 52 33
E-postadress: TKDebitering@mjolby.se

Boxholm kommun: AB Boxholmsteknik
Telefonnummer: 0142-896 94
E-postadress: info@boxholmshus.se

Ödeshög kommun: Ödeshögsbostäder AB
Telefonnummer: 0144-353 00
E-postadress: odeshogsbostader@odeshog.se

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?