Mjölby kommun, länk till startsidan

Gemensamt sopkärl

Du kan ansöka om att dela sopkärl med grannen.

Vem som beviljar tillstånd beror på vilken kommun du bor i:

  • Boende i Mjölby kommun ansöker hos samhällsbyggnadsnämnden i Mjölby kommun.
  • Boende i Boxholms kommun ansöker hos AB Boxholmsteknik.
  • Boende i Ödeshögs kommun ansöker hos miljökontoret i Mjölby kommun.

För boende i Ödeshögs kommun gäller följande regler:

  • För att beviljas gemensam avfallsbehållare måste det gälla två närboende fastigheter.
  • Beslut om nyttjande av gemensam avfallsbehållare medges som högst i fem år per ansökningstillfälle.
  • Föreskrifterna om fyllnadsgrad och vikt ska vid gemensam avfallsbehållare inte överskridas.
  • Ena fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren ska ansvara. för uppställningsplats
  • Beslutet om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om föreskrifterna inte följs.
  • Den gemensamma avfallsbehållaren får inte innebär risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön

Miljökontorets roll

Undantag från renhållningsordningens bestämmelser i Ödeshög gällande gemensam avfallsbehållare prövas av miljönämnden. Renhållningsordningen för Ödeshögs
kommun är antagen kommunfullmäktige 2017-03-06.

Renhållare

Om du har några frågor avseende faktura, ditt sopkärl eller övrigt om sophämtning är det renhållaren du ska kontakta.

Mjölby kommun: VA Avfall
Telefonnummer: 010-234 52 33
E-postadress: TKDebitering@mjolby.se

Boxholm kommun: AB Boxholmsteknik
Telefonnummer: 0142-896 94
E-postadress: info@boxholmshus.se

Ödeshög kommun: Ödeshögsbostäder AB
Telefonnummer: 0144-353 00
E-postadress: odeshogsbostader@odeshog.se

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?