Sophämtning

Sopbilen står på en väg och en sophämtare tömmer en soptunna.

Varje dag töms tusen sopkärl i kommunen. Du kan hjälpa våra chaufförer genom att ställa ut kärlet på rätt plats med framsidan mot gatan senast klockan 06:00 på hämtningsdagen. I kärlet lägger du Gröna påsen och din vanliga soppåse med brännbart restavfall. Allt avfall i kärlet ska vara förpackat i väl förslutna påsar.

När kommer sopbilen?

De flesta enfamiljshushåll har sophämtning varannan vecka, vilket innbär att sopbilen kommer samma veckodag antingen udda eller jämn vecka hela året. På många ställen kommer sopbilen vid ungefär samma tidpunkt på dagen, men du ska ändå alltid ställa ut ditt kärl senast klockan 06:00 på hämtningsdagen.

Vi hämtar oftast dina sopor på ordinarie veckodag under flera av årets helgdagar, men ändrade dagar kan förekomma. I dessa fall informerar vi om det på hemsidan och via facebook.                                                                                              

Ändrade sophämtningsdagar

Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Midsommarafton, fredag den 24 juni, 2022

Söndag den 26 juni, 2022


Kontakt

Kundservice

Telefon: 010-2345233

Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och klockan
13.30-15.30.
TKDebitering@mjolby.se

Senast publicerad