Mjölby kommun, länk till startsidan

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och har behov av stöd och service. Vi arbetar på ditt uppdrag utifrån dina egna resurser, behov och mål. Det kan handla om vårdbehov, ekonomi eller kontakter med olika myndigheter. Ombuden är fristående från myndigheter och vårdgivare.

Vem får personligt ombud?

Personligt ombud är till för dig

 • med psykisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter för en fungerande vardag
 • som har behov av vård, stöd och service
 • som är 18 år eller äldre.

För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss. Personligt ombud kan sökas av dig med psykisk funktionsnedsättning själv. Du kan också be en annan person ta första kontakten med oss.

Syftet med personligt ombud

Ett personligt ombud kan stötta dig att få goda och samordnade insatser enligt dina behov, önskemål och rättigheter. Eftersom det är sekretess mellan olika myndigheter, är ditt samtycke en förutsättning för ombudets arbete.

Syftet med personligt ombud är att du får:

 • möjlighet att påverka din situation och vara delaktig i samhället
 • möjlighet att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation
 • möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på dina villkor
 • stöd och rådgivning utifrån dina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.

Vad gör ett personligt ombud?

Ditt personliga ombud kan till exempel stötta dig med:

 • kontakter med vården
 • kontakter med socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter
 • kontakter med bostadsbolag eller andra viktiga instanser
 • att skriva ansökan om stöd från samhället, till exempel om kontaktperson eller god man.

Kostnadsfritt och tystnadsplikt

Det kostar ingenting för dig att ha ett personligt ombud. Ombudet har tystnadsplikt och gör ingen dokumentation. Ring eller skriv för att bestämma tid och plats för en första träff. Om du vill kan du be någon annan att ta första kontakten åt dig.

Läs mer om personligt ombud på personligtombud.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Personligt ombud

Gunilla Kransberg
Telefon: 010-234 61 32 eller 0730-69 76 42

Pernilla Fransson
Telefon: 010-234 61 31 eller 0730-69 76 41

E-post: personligtombud@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?