Mjölby kommun, länk till startsidan

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett språkrör för dig som har en psykisk funktionsnedsättning eller komplexa behov av vård, stöd och service. De arbetar på ditt uppdrag utifrån dina egna resurser, behov och mål. Det kan handla om vårdbehov, ekonomi eller kontakter med olika myndigheter. Ombuden är fristående från myndigheter och vårdgivare.

Vem får personligt ombud?

Personligt ombud är till för dig

 • med psykisk funktionsnedsättning som innebär omfattande och långvariga sociala svårigheter som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv
 • som har komplexa behov av vård, stöd och service
 • som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter
 • som har behov av samordning av vård, stöd och service
 • som är 18 år eller äldre.

För att få hjälp av personligt ombud krävs inte någon remiss. Hjälp av personligt ombud kan sökas av dig med psykisk funktionsnedsättning själv, eller av en annan person i samråd med dig.

Syftet med personligt ombud

Ett personligt ombud ska hjälpa dig att få goda och samordnade insatser enligt dina behov, önskemål och rättigheter. Eftersom det är sekretess mellan olika myndigheter, är ditt samtycke en förutsättning för ombudets arbete.

Syftet med personligt ombud är att du får:

 • större möjligheter att påverka din situation och vara delaktig i samhället
 • möjlighet att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation
 • möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på dina villkor
 • rätt hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter
 • ett fungerande nätverk med myndigheter som samverkar utifrån dina behov.

Vad gör ett personligt ombud?

Ditt personliga ombud kan till exempel hjälpa dig med:

 • kontakter med vården; läkare och distriktssköterska
 • kontakter med socialtjänsten, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten, överförmyndaren, arbetsförmedlingen eller andra myndigheter
 • kontakter med bostadsbolag eller andra viktiga instanser
 • att skriva ansökan om stöd från samhället, till exempel om kontaktperson eller god man.

Kostnadsfritt och tystnadsplikt

Det kostar ingenting för dig att ha ett personligt ombud. Ombudet har tystnadsplikt och för ingen dokumentation. Ring eller skriv för att bestämma tid och plats för en första träff. Om du vill kan du be någon annan att ta första kontakten åt dig.

Läs mer om personligt ombud på personligtombud.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Personligt ombud

Gunilla Kransberg
Telefon: 0730-69 76 42

Pernilla Fransson
Telefon: 0730-69 76 41

E-post: personligtombud@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?