Mjölby kommun, länk till startsidan

Stipendier och fonder

Om du stämmer in på villkoren kan du söka medel ur någon av kommunens fonder.

Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond

Medel ur fonden ska användas dels till bidrag åt personer, boende i före detta Skeppsås kommun, som är i behov av ekonomisk hjälp och dels för att anordna trivselaktiviteter eller liknande för äldre i samma område.

Här kan du se en karta över gränsen för vad som räknas som före detta Skeppsås kommun Öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Nils Kalls fond

Medel ur fonden kan sökas av barn och ungdomar mellan 7-16 år bosatta i före detta Skänninge kommun och som har av läkare konstaterad fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Stiftelsen Mjölby kommuns sociala samfond

Fonden är till för ekonomiska bidrag till behövande och folkbokförda i Mjölby kommun. Sjukvård och hjälpmedel till behövande sjuka, rekreationsresa, konvalescentvård eller lägervistelse. Trevnad för långvarigt sjuka och pensionärer samt annat socialt behov för enskilda och familjer.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag för Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond och Stiftelsen Nils Kalls fond och Stiftelsen Mjölby kommuns sociala samfond är inte klara för 2024. Utdelning sker i december. Du ansöker då via vår e-tjänst.

Vill du ha mer information eller få en blankett hemskickad, är du välkommen att kontakta medborgarservice. Du kan sedan både posta blanketten till medborgarservice eller lämna in den till medborgarservice i stadshuset i Mjölby.

Skolfond

Om du är elev i grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola och folkbokförd i Mjölby kommun, kan du ansöka om pengar från skolfonden.

Fonden ska användas till:

  • belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i ett särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärt flit
  • belöning åt elev ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott vid respektive skola
  • stipendium för fortsatt utbildning
  • hjälp åt elever för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet,kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
  • förvärv av material.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag för skolfonden är den 30 november. Du ansöker via vår e-tjänst.

Vill du ha mer information eller få en blankett hemskickad, är du välkommen att kontakta medborgarservice. Du kan sedan både posta blanketten till utbildningsförvaltningen eller lämna in den till medborgarservice i stadshuset i Mjölby.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–16.30Fredag: 7.30–16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?