Mjölby kommun, länk till startsidan

Hyresskuld, avhysning och vräkning

Här hittar du information om vilket stöd du kan få om du riskerar att bli av med din bostad. Omsorgs- och socialförvaltningen bedriver vräkningsförebyggande arbete för att stötta personer eller familjer i att inte förlora sin bostad.

Om du har en hyresskuld

  • Se över om du på egen hand kan lösa skulden eller om du kan ta hjälp av familj eller vänner.
  • Innan förfallodagen på hyran, ta kontakt med din hyresvärd och fråga om det finns möjlighet till en avbetalningsplan. OBS! Tänk på att det är viktigt att du försöker få till en avbetalningsplan som du har ekonomiskt utrymme för att kunna följa.
  • Har skulden gått vidare till inkasso är det dem du ska kontakta för att ta reda på möjligheten till avbetalning.
  • Saknar du ekonomiska medel och inte kan lösa din situation med hjälp av vänner och familj kan du kontakta Omsorgs- och socialförvaltningen Enhet vuxen och ansöka om försörjningsstöd. Då görs en individuell bedömning om rätt till bistånd finns.

Återkommande sena hyresbetalningar

En hyresvärd har möjlighet att säga upp ditt hyreskontrakt om du har återkommande sena hyresinbetalningar. Om du får ett brev där hyresvärden uppmärksammar att du ofta är sen med hyran är det viktigt att du säkerställer att hyran fortsättningsvis alltid är hyresvärden tillhanda i rätt tid.

Behöver du stöd kring ekonomiska prioriteringar eller andra tips för att undvika sena inbetalningar kan du kontakta kommunens Budget- och skuldrådgivning alternativt Enhet vuxen. Har du en handläggare på Enhet vuxen tas en kontakt med denna, annars kontaktar du mottagningen på Enhet vuxen.

Riskerar att bli av med bostaden på grund av störning

Hyresgästen har ett ansvar att uppträda ansvarsfullt och inte störa sina grannar. Det finns många olika slags störningar såsom hög musik, fester, skrik med mera. Det kan även handla om att man ockuperar trappuppgången med personliga tillhörigheter eller osämja mellan grannar. Som hyresgäst har du även ansvar för att dina besökare inte stör dina grannar eller förstör i anslutning till fastigheten.

Om du fått ett brev om störning är det viktigt att du kontaktar din hyresvärd. Det är viktigt att du tar till dig varningen och säkerställer att störning inte uppstår igen. Återkommande störningar kan bli en grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet.

Olovlig andrahandsuthyrning

Det är alltid viktigt att säkerställa att hyresvärden godkänt att lägenheten hyrs ut i andra hand. Om hyresvärden upptäcker att lägenheten hyrs ut i andrahand har hyresvärden möjlighet att säga upp den ursprungliga hyresgästen vilket innebär att även andrahandshyresgästen får flytta. Ansvaret för lägenheten kvarstår alltid på förstahandshyresgästen.

Avhysning, vräkning

När ett beslut om avhysning beslutats är det Kronofogden som verkställer avhysningen. Kronofogden delger dig om att du ska bli avhyst från din bostad och när det kommer att ske. Kronofogden skickar även alltid en underrättelse tillomsorgs- och socialförvaltningen om tid för avhysningen.

Om en avhysning inte går att avvärja rekommenderas hyresgästen att tömma, städa och lämna alla nycklar till bostaden i god tid innan avhysningsdatum. På detta sätt undviker hyresgästen att få en markering om avhysning som ligger kvar i fem år. Dessa markeringar är ofta problematiska när ny bostad ska sökas.

Kronofogden om vräkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskerar att bli av med bostaden på grund av sanitär olägenhet

Som hyresgäst har man ett ansvar i att hålla den hyrda bostaden i ett sunt skick. En sanitär olägenhet kan dra till sig skadedjur och dölja vattenskador som uppstått. Det är heller inte bra för hälsan att leva i en miljö som utgör sanitär olägenhet.

När en hyresvärd får kännedom om en lägenhet som utgör sanitär olägenhet har hyresvärden möjlighet att ställa krav på att bostaden ska åtgärdas inom en viss tid. Hyresvärden meddelar en tid för besiktning där de vid ett hembesök säkerställer att hyresgästen städat/sanerat lägenheten. Hyresvärden har möjlighet att säga upp hyresgästen om uppmaning från hyresvärden inte följts.

Vräkningsförebyggande arbete

När en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare riskerar att förlora sin bostad har hyresvärd och bostadsrättsförening enligt lag en skyldighet att meddela socialnämnden i kommunen. När ett sådant meddelande inkommer till oss sänder vi brev till berörd hyresgäst med erbjudande om att ta kontakt med oss för stöd och rådgivning. Vi kan även komma att söka hyresgästen i de fall risken att förlora boendet kvarstår.

Vart kan jag vända mig om jag behöver stöd eller rådgivning?

Är du medlem i Hyresgästföreningen tar du kontakt med dem för stöd och råd. Även omsorgs- och socialförvaltningens Enhet vuxen har möjlighet att vägleda, stötta och informera om vilka möjligheter som finns om du har svårt att klara av din bostad.

All kontakt med oss är frivillig och du kan när som helst meddela att du inte längre önskar ytterligare kontakt. Vi har tystnadsplikt, det innebär att om din hyresvärd tar kontakt med oss lämnar vi inte ut information om du inte samtyckt till detta.

Läs mer om hemlöshet på Kunskapsguiden, en webbplats från Socialstyrelsen.
Kunskapsguiden hemlöshet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hyresgästföreningen har tips på vad du kan tänka på som hyresgäst.

Hyresgästföreningen Stöd och råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är bostadslös och söker boende

Det är ofta hård konkurrens om lediga lägenheter. Tacka ja till eventuella erbjudanden även om lägenheten inte uppfyller alla krav som du önskar.

  • Registrera dig hos alla hyresvärdar. Det är viktigt att du är aktiv och bevakar lediga lägenheter som kommer ut.
  • Lås dig inte vid en specifik kommun. Det är många gånger mycket bra kommunikationsmöjligheter mellan olika kommuner.
  • Sök boende via sociala medier, både första-, andrahands och inneboendekontrakt.

Kontakt

Telefontider Enhet Vuxens mottagning:
Telefon: 010-234 56 56
Måndag: 8.30-10
Tisdag: 8.30-10
Onsdag: 13-14.30
Torsdag: 13-14.30
Fredag: 8.30-10
E-post: vrakningsforebyggande@mjolby.se

Receptionens öppettider:
Måndag-fredag 10-12

Budget- och skuldrådgivning
budgetochskuld@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?