Mjölby kommun, länk till startsidan

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som det också kallas, finns till för dig som under en period inte kan försörja dig själv och din familj.

Ekonomiskt bistånd räknas i regel ut från en nivå av vad som är en riksnorm för hela Sverige. Den beslutar regeringen om varje år, läs mer om detta under rubriken grundläggande förutsättningar. De beslut som fattas om ekonomiskt bistånd görs utifrån en individuell bedömning, där många olika delar räknas in. Om du har pengar på banken, aktier eller andra tillgångar kan du i regel inte få ekonomiskt bistånd.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är individuellt och bedöms efter förutsättningarna för ditt hushåll. Därför är det svårt att ge exempel på vilket ekonomiskt stöd du kan få. För att ha rätt till försörjningsstöd måste du också ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. En ansökan om ekonomiskt bistånd görs för en månad i taget.

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomisk bistånd kan du göra en förenklad uträkning på Socialstyrelsens webbplats.

Provräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Första gången du söker

Första gången du ansöker om ekonomiskt stöd, behöver rådgivning eller information ska du ringa till Enhet vuxens mottagning.

Om du sökt tidigare

Om du har fått ekonomiskt bistånd tidigare kan du skicka in en ny ansökan via e-tjänsten Återansökan ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.. När du har skickat in ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in i e-tjänsten. Du kan även skriva och ta emot meddelanden från din handläggare samt komplettera ärenden direkt i e-tjänsten.

Grundläggande förutsättningar

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), måste du uppfylla vissa grundläggande förutsättningar som finns i lagen. Du måste först själv ha försökt att lösa din situation, genom att till exempel ha ansökt om andra ersättningar som du kan tänkas ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du är arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande. Vilka de exakta grundläggande förutsättningarna är, berättar din handläggare för dig.

Försörjningsstöd finns till för att du ska kunna klara dig när lön eller andra inkomster och ersättningar från exempelvis Försäkringskassan eller A-kassan inte räcker till nödvändiga utgifter. Målet är alltid att det ekonomiska biståndet ska vara tillfälligt och att du ska klara av att försörja dig själv så snart som möjligt. Regeringen har bestämt vad som anses vara en skälig levnadsnivå. Detta kallas för riksnorm och är lika för alla kommuner i hela landet. I riksnormen ingår kostnader för mat, hygienartiklar, fritid/lek, förbrukningsvaror, TV och telefoni.

Utöver denna riksnorm kan kostnader för hyra, el, medicin, läkarvård, barnomsorg, fackavgift och arbetsresor vara godkända utgifter. Bedömning av dessa kostnader görs efter riktlinjer som varje kommuns socialnämnd fastställer varje år och som följer Socialtjänstlagen.

Sekretess

Det du berättar för oss inom socialtjänsten hanteras med sekretess. Det innebär i de flesta fall att det du berättar stannar mellan oss, att dina uppgifter inte lämnas ut till obehöriga och att dokumenten med dina uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Men det finns undantag från sekretessen. Om vi misstänker att ett barn far illa gör vi en orosanmälan till Enhet barn och unga.

Viktigt att du lämnar korrekta uppgifter

De uppgifter som du lämnar i din ansökan måste vara riktiga. Kommunen är skyldig att polisanmäla alla misstänkta bidragsbrott. Du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnar felaktiga uppgifter som leder till att du får ekonomiskt bistånd trots att du inte har rätt till det. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan. Det är först om ni tillsammans saknar tillräckliga medel för er gemensamma försörjning som ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt.

Enhet vuxens öppettider

Telefontider Enhet Vuxens mottagning:
Telefon: 010-234 56 56
Måndag: 8.30-10
Tisdag: 8.30-10
Onsdag: 13-14.30
Torsdag: 13-14:30
Fredag: 8.30-10

Receptionens öppettider:
Måndag-fredag 10-12

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Fråga: Vad måste jag berätta?

Svar:

En socialsekreterare gör en utredning om din ekonomi.

I utredningen ska socialsekreteraren undersöka till exempel

  • vad du tjänar
  • vilka räkningar du måste betala
  • hur många ni är din familj
  • om du har pengar på banken.

Du får säga nej till utredning när du vill, men då kan du inte få beslut om ekonomiskt bistånd.

Fråga: Vad händer med informationen om mig?

Svar:

Du har rätt att läsa allt som socialtjänsten skriver om dig.

Socialtjänsten sparar information om dig i fem år och sedan förstör de informationen.

Socialtjänsten får inte låta någon annan läsa informationen om dig.

Polisen får läsa informationen om dig, om de undersöker brott.

Fråga: Vad händer om jag säger fel?

Svar:

Om du får pengar av Socialtjänsten som du inte har rätt till, så ska du betala tillbaka pengarna.

Om du lurar socialtjänsten, så kan du bli anmäld till polisen.

Fråga: Vad gör jag om jag inte får ekonomiskt bistånd?

Svar:

Du kan alltid klaga på socialtjänstens beslut.

Din socialsekreterare på socialtjänsten kan tala om för dig hur du gör.

Du ska prata med socialtjänsten i din kommun.

Socialtjänsten svarar på frågor om hur man söker ekonomiskt bistånd.

Kontakt

Enhet vuxens mottagning

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?