Mjölby kommun, länk till startsidan

Vårdboenden

På ett vårdboende har du tillgång till personal dygnet runt. I Mjölby kommun finns det sex vårdboenden.

Vårdboenden i Mjölby kommun

Lista över samtliga vårdboenden

Namn

Ort

Bokens vårdboende

Mjölby

Folkungagårdens vårdboende

Väderstad

Vifolkagården

Mantorp

Vårdboende Sankta Ingrids väg

Skänninge

Slomarps vårdboende

Mjölby

Änggårdens vårdboende

Skänninge

Frågor och ansökan

Vårdboende, kortidsboende och växelvård söker du hos kommunens biståndshandläggare på enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

På den här sidan finns blanketter för att ansöka om insatser och för inkomstanmälan.

Om vårdboenden

Välutbildad personal

Så gott som all omsorgspersonal har undersköterskeutbildning. På alla vårdboenden finns också tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Andra viktiga resurser är arbetsterapeuter och sjukgymnaster. När det behövs läkarkontakt går detta via sjuksköterskorna till primärvårdens läkare.

Kontaktpersoner och förtroenderåd

Alla vårdboenden arbetar med kontaktmannaskap och har en särskild kontaktperson. På varje boende finns även så kallade förtroenderåd, där de boende, anhöriga, personal och politiker samlas med jämna mellanrum för att diskutera vad som kan förbättras och utvecklas.

Ditt hem, som du vill ha det

Din lägenhet på vårdboendet är ditt hem. Du ska ta med dig egna möbler och skapa en miljö utifrån dina vanor och förutsättningar. Behöver du särskilda hjälpmedel kan arbetsterapeuten hjälpa dig med det.

Ät hemma, i matsalen eller på restaurangen

Som boende på ett vårdboende har du heldygnsabonnemang på maten. Det innebär att du får all mat och kan välja om du vill äta i din egen lägenhet eller i matsalen.
Flera vårdboenden har dessutom egna restauranger där du kan äta din mat. Till restaurangen är även anhöriga, kringboende eller andra välkomna.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?