Mjölby kommun, länk till startsidan

Vårdboenden

På ett vårdboende har du tillgång till personal dygnet runt. I Mjölby kommun finns det sex vårdboenden.

Vårdboende, även kallat särskilt boende, är till för dig som har omfattande behov av vård och omsorg, exempelvis på grund av demens eller somatisk sjukdom. För att kunna erbjudas en plats på vårdboende behöver du ett biståndsbeslut. Det ansöker du om hos en biståndshandläggare.

Frågor och ansökan

Vårdboende, kortidsboende och växelvård söker du hos kommunens biståndshandläggare på enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta.

På den här sidan finns blanketter för att ansöka om insatser och för inkomstanmälan.

Du kan ansöka om plats på ett vårdboende när du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem. På boendet har du ett vanligt hyreskontrakt och du betalar hyra precis som för en vanlig lägenhet. Kostnad för omsorg och måltider debiteras separat.

På våra äldreboenden får du omsorg och tillsyn dygnet runt utifrån dina behov. För att slippa bli störd nattetid kan tillsyn ske digitalt om du vill.

Våra vårdboenden drivs både i kommunal och privat regi.

Vårdboenden i Mjölby kommun

Lista över samtliga vårdboenden

Namn

Ort

Bokens vårdboende

Mjölby

Folkungagårdens vårdboende

Väderstad

Vifolkagårdens vårdboende

Mantorp

Sankta Ingrids vägs vårdboende

Skänninge

Slomarps vårdboende

Mjölby

Änggårdens vårdboende

Skänninge

Dacke korttidsboende

Mjölby

Om vårdboenden

Välutbildad personal

Så gott som all omsorgspersonal har undersköterskeutbildning. På alla vårdboenden finns också tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Det finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter kopplade till de olika vårdboendena. Vi har även tillgång till läkare på våra boende.

Kontaktpersoner och förtroenderåd

Alla vårdboenden arbetar med kontaktmannaskap och har en särskild kontaktperson. På varje boende finns även så kallade förtroenderåd, där de boende, anhöriga, personal och politiker samlas med jämna mellanrum för att diskutera vad som kan förbättras och utvecklas.

Ditt hem, som du vill ha det

Din lägenhet på vårdboendet är ditt hem. Du ska ta med dig egna möbler och skapa en miljö utifrån dina vanor och förutsättningar. Behöver du särskilda hjälpmedel kan arbetsterapeuten hjälpa dig med det.

Måltider

Som boende på ett vårdboende har du heldygnsabonnemang på maten. Det innebär att du får all mat och kan välja om du vill äta i din egen lägenhet eller i matsalen.
Ett par av vårdboendena har dessutom egen restaurang där du kan äta din mat. Dit är även anhöriga, kringboende eller andra välkomna.

Här kan du läsa vad som serveras:

Meny för våra kommunala vårdboenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du komma i kontakt med våra kök, hittar du kontaktuppgifter under "Mat för grundskolan". Det är måltidservice som ansvarar både för matlagningen på de kommunala vårdboendena och inom grundskolan.

Aktiviteter

På våra vårdboenden erbjuder vi olika aktiviteter i stort sett alla dagar i veckan. Det kan vara sociala-, fysiska aktiviteter, utevistelse eller underhållning. Aktiviteterna är anpassade och främst till för dig som bor på boendet. Ibland anordnas större tillställningar såsom kräftskiva, hotellfrukost eller särskilda middagar.

Vissa av våra aktiviteter är öppna för dig som är äldre och bor i närheten.

Delaktighet och inflytande

Det är viktigt för oss att du som boende hos oss är med och påverkar din livssituation och den vård och omsorg du är i behov av. Det här sker bland annat genom att du tillsammans med personal som är din fasta omsorgskontakt på boendet upprättar en genomförandeplan som beskriver hur och vad du behöver ha hjälp med och på vilket sätt det ska ske. Du har även möjlighet att utöva inflytande och vara delaktig genom att delta på boenderåd, anhörigträffar samt svara på den nationella brukarundersökningen "Så tycker de äldre om äldreomsorgen". Kontaktpolitiker finns kopplade till varje vårdboende och närvarar vid olika aktiviteter.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter på hur du tycker att det fungerar med det stöd och den hjälp du får:

  • Du kan prata med ansvarig chef, med din kontaktman eller med annan personal.
  • Du kan fylla i ett färdigt formulär som finns på kommunens webbplats: Synpunkter och klagomålshantering
    Välj först kategori "Stöd och omsorg" och sedan vilket området det gäller.
  • Du kan lämna dina synpunkter via kommunens Medborgarservice på telefonnumer: 010-234 50 00


Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?